Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 17:53

Κοζάνη: 25 εταιρίες συστήνουν Ένωση για την υπεράσπιση τής Λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής

 Στην ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία «Ένωση για τον Λιγνίτη», προχωρούν 25 Ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην αλυσίδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  στο Λιγνιτικό κέντρο δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε αυτό της

Μεγαλόπολης. Την ιδρυτική πράξη υπογράφουν η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η ΤΕΝΑ, η ΓΑΙΑ, ΜΕΤΕ και άλλες 25 εταιρίες με σκοπό  την  χάραξη, εκ μέρους της Πολιτείας, «των ρυθμιστικών αρχών, ενός  δεσμευτικού και μακροχρόνιου σχεδιασμού για τη χρησιμοποίηση του λιγνίτη, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές δημοσιονομικές δυσκολίες και στην ανάγκη στήριξης της εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη μακροπρόθεσμα των ΑΠΕ και τη σταδιακή ανθρακοποίηση».

Στην ιδρυτική τους διακήρυξη δηλώνουν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιμείνει ώστε να μην θεσπιστεί «Οριο Επίδοσης Εκπομπών» ίσο με 550 gr CO2/kWh, για  τη συμμετοχή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους μηχανισμούς διαθεσιμότητας ισχύος, γιατί όπως επισημαίνουν εάν ισχύσει το παραπάνω όριο «θα αποκλείσει τις λιγνιτικές μονάδες και θα θέσει σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας της χώρας». Τα προσωρινά μέλη του Συλλόγου δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα θέματα που αφορούν τον λιγνίτη και παραγωγή ενέργειας  και θα παρεμβαίνουν με στόχο την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει με τον λιγνίτη την δική της ηλεκτροπαραγωγή  με στόχο την ομαλή μετάβαση στις νέες πηγές, την αποθήκευση ενέργειας, την αποκεντρωμένη παραγωγή.

Τονίζουν ότι  η ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνίτη -τόσο κατά την εξόρυξη όσο κατά την καύση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπου η Ελλάδα δεν υπολείπεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, τάσσονται υπέρ της ολόπλευρης  συνεργασίας με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την προετοιμασία και εξασφάλιση ικανοποιητικής χρηματοδότησης από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, των μηχανισμών ομαλής μετάβασης στη νέα εποχή για τις περιοχές των λιγνιτωρυχείων.

 Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή αποτελείται από τους Δημήτρη Δημητρακόπουλο (ΔΕΗ), Χ. Παυλίδη (Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας), Υ. Κωνσταντινίδου, Γ. Ναθαναηλίδη (ΤΕΝΑ), Κ. Μεσσήνη(ΜΕΤΕ), Δ. Χατζηχαρίση (Εκεντρο), Ζ. Λιβιεράτου, ενώ η έδρα του Συλλόγου θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Σπ Κουταβας

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 17:56