Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 16:34

Η κυβερνηση για το σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».

 • Η διαδικασία αποεπένδυσης προέκυψε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τέλη 2016) ότι η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαίως καταδίκασε τη ΔΕΗ για δεσπόζουσα θέση στην πρόσβαση σε ορυχεία λιγνίτη.
 • Αρχικά για να θεραπευθεί το πρόβλημα είχε προταθεί να δοθεί πρόσβαση σε ιδιώτες (άρα να απαγορευτεί η πρόσβαση στη ΔΕΗ) σε νέα ορυχεία λιγνίτη.
 • Δεδομένης της πολιτικής απόφασης της Κυβέρνησης να ενισχύσει το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ορυχείων λιγνίτη (άπαξ και ενεργοποιηθεί η εκμετάλλευση ενός ορυχείου δεν είναι εφικτή η διακοπή της), είναι πολιτική επιλογή μας να μην αξιοποιηθούν νέα ορυχεία λιγνίτη.
 • Δεδομένων των παραπάνω, οδηγηθήκαμε τελικά στη συμφωνία η αποεπένδυση της ΔΕΗ να αφορά μόνο το παραγωγικό δυναμικό σε λιγνιτικές μονάδες και η να διατηρηθεί ακέραιο το υδροηλεκτρικό της δυναμικό και το σύνολο των μονάδων φυσικού αερίου.
 • Μικρή ΔΕΗ

  • Η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου είχε ψηφίσει το νόμο της «μικρής ΔΕΗ», ο οποίος προέβλεπε πώληση:
   • του 22% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της
   • του 21,4% του σημερινού λιγνιτικού δυναμικού της
   • του 18% του σημερινού δυναμικού φυσικού αερίου της
   • του 26,3% του σημερινού υδροηλεκτρικού δυναμικού της
  • Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε αυτόν τον νόμο ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2015.

  Το περίγραμμα της συμφωνίας

  • Η ΔΕΗ θα παραμείνει πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το νέο θεσμικό περιβάλλον, που είναι πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό δίκαιο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, σε εφαρμογή της απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, είναι πλήρως συμβατές με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης. Σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη «μικρή ΔΕΗ», εμείς προωθούμε μια «εστιασμένη παρέμβαση», πλήρως συμβατή τόσο με τους κοινοτικούς κανόνες, όσο και με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης.
  • Η παραγωγική βάση της ΔΕΗ μένει ανέπαφη, με μοναδική εξαίρεση το κομμάτι των λιγνιτικών μονάδων, στο οποίο, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει αποεπένδυση, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Επιχείρησης για στροφή προς τις ΑΠΕ – κάτι που, επίσης, αποτελεί εθνικό στόχο για το ενεργειακό μείγμα. Δεν πωλούνται υδροηλεκτρικές μονάδες.
  • Επιτρέπουμε, έτσι, στη ΔΕΗ να ακολουθήσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό, εκμεταλλευόμενη τη φθηνή ενέργεια που προσφέρουν παλαιότερες επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά και επενδύοντας σε ΑΠΕ.
  • Η διαδικασία αποεπένδυσης στους λιγνίτες:
   • αφενός υπαγορεύεται από:
    • τους διεθνείς κανόνες για περιορισμό των εκπομπών ρύπων
    • την παλαιότητα κάποιων μονάδων
    • τον βαθμό εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη
   • αφετέρου πρέπει να είναι σταδιακή, δεδομένου του ειδικού τους ρόλου ως εθνικό καύσιμο
  • Ο στόχος που αρχικά είχε συμφωνηθεί με την DG Comp, στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης και ως εφαρμογή απόφασης του Ευρωδικαστηρίου, ήταν αρκετά πιο αυστηρός για τη ΔΕΗ, προβλέποντας αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ.
  • Η πρόταση που υποβλήθηκε σε market test στα τέλη του 2017 (με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το διενήργησε), προβλέπει ότι σήμερα η ΔΕΗ διατηρεί:
   • το 78,6% του λιγνιτικού δυναμικού της
   • το 90,9% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της
  • Σε μεσοπρόθεσμη βάση (το 2026), η ΔΕΗ θα συνεχίζει να ελέγχει το 68% του λιγνιτικού δυναμικού. Κατά μέσο όρο, μέχρι τότε, η ΔΕΗ θα διατηρεί πάνω από το 70%.
  • Σε μακροπρόθεσμη βάση (μέσος όρος περιόδου 2018-35) η ΔΕΗ θα διατηρεί το 65%, προσεγγίζοντας τελικά τον στόχο αποεπένδυσης του 40%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και επισήμως (17/4/2018) την πρόταση αυτή ως επαρκή, για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ.

  Το νομοσχέδιο

  Το νομοσχέδιο αποτελείται από 9 άρθρα.

  άρθρα 1-2

  • Περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση και τη διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία.
  • Θα συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει στη μητρική ΔΕΗ η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.
  • Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.
  • Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και άρα δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί.
  • Στο ν/σ προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

  άρθρο 3

  • Αφορά στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
  • Θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ).
  • Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
  • Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.
  • Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.

  άρθρο 4

  • Αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας.
  • Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες.
  • Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια.
  • Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
  • Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχέδιο που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.
  • Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.

  άρθρο 5

  • Αφορά στη νομική ευθύνη της ΔΕΗ και περιέχει τις συνήθεις προβλέψεις.
  • Ειδικά για την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν (decommissioning cost) προβλέπεται αναλογικός επιμερισμός του κόστους μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.

  άρθρο 6

  • Αφορά στη μεταβίβαση της παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη.

  άρθρο 7

  • Αφορά στους πόρους που διατίθενται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
  • Καταργείται το λιγνιτόσημο, που μέχρι σήμερα προέκυπτε από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ.
  • Στη θέση του καθιερώνεται ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς (άρα όχι μόνο στη ΔΕΗ).

  άρθρο 8,9

  • Αφορά σε καταργούμενες διατάξεις και στην έναρξη ισχύος με τη δημοσίευση.
  Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 16:39