Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 12 Μαϊος 2020 10:22

Νεο ερευνητικό πρόγραμμα 8 εκ € που συντονίζει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μία ημέρα μόλις μετά την επιτυχία της έγκρισης της πρότασης EVIDENT στην πρόσκληση H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, άλλο ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο H2020 εγκρίνεται για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που καθιστά το

Πανεπιστήμιο οδηγό στον καθορισμό και στη διαμόρφωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς (Next Generation Internet of Things – NG-IoT)! Συντονιστής των δύο αυτών μεγάλων ευρωπαϊκών έργων θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, ο οποίος με την ομάδα του επιμελήθηκε την επιτυχημένη προετοιμασία και υποβολή των δύο αυτών προτάσεων.

Η ερευνητική πρόταση TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής πρόσκλησης H2020-ICT-56-2020 έλαβε την εξαιρετική βαθμολογία 14/15, κατατάσσοντάς τη στη 2η θέση σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές προσκλήσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon. Η έγκριση της πρότασης TERMINET ήρθε μία ημέρα μετά την έγκριση της πρότασης EVIDENT, που συντονίζεται από την ίδια ερευνητική ομάδα του ΠΔΜ, αποδίδοντας στο Πανεπιστήμιο μέσα σε 2 ημέρες περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη! Σημειώνεται δε, ότι στις προσκλήσεις αυτές κολοσσοί από όλη την Ευρώπη ανταγωνίζονται και διεκδικούν χρηματοδοτικούς πόρους αλλά και κύρος για να διαμορφώσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 881.250 ευρώ απονέμονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 27 εταίροι από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ericsson, η Schneider Electric, η NEC, η Intrasoft, το Karolinksa Institute και η ΔΕΗ θα συνεργαστούν για τον στρατηγικό καθορισμό του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς σε Ευρωπαϊκό κα παγκόσμιο επίπεδο! Το TERMINET στοχεύει στον καθορισμό της νέας αρχιτεκτονικής αναφοράς του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η δικτύωση οριζόμενη από λογισμικό (software defined networking), η υπολογιστική πολλαπλής πρόσβασης στα άκρα του δικτύου (multiple-access edge computing), η συνενωτική μάθηση (federated learning) και η εικονικοποίηση (virtualization), αναπτύσσοντας παράλληλα νέας γενιάς, ευφυείς NG-IoT συσκευές που θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν σε έξι προσανατολισμένα στην αγορά πιλοτικά σενάρια, δύο εκ των οποίων θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα καθοριστεί η αρχιτεκτονική, ο προσανατολισμός, τα σενάρια χρήσης, οι απαιτήσεις και οι ευφυείς συσκευές του NG-IoT με έμφαση στις εφαρμογές-οδηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ευφυής γεωργία, η εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, η έξυπνη πόλη, τα ενεργειακά-αποδοτικά κτίρια, η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος αλλά και η πρόβλεψη/πρόληψη σφάλματος στα νέα, ευφυή εργοστάσια.

Η ομάδα του κ. Σαρηγιαννίδη, που συντονίζει το TERMINET, θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη διενέργεια ανοικτών προσκλήσεων (open calls) για την προσέλκυση καινοτόμων λύσεων από μικρές κοινοπραξίες από όλη την Ευρώπη, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα Ευρωπαϊκό κέντρο τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και κοιτίδα ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών στον αναπτυσσόμενο χώρο του NG-IoT, τον κυρίαρχο μοχλό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Μαϊος 2020 10:25