Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 13:03

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στην ΕΕ θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU

Μετά την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της

πανδημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή, χαιρετίζοντας την έγκριση από το Συμβούλιο, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, με συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και με έλλειψη σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν μήνα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και στήριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη.

Χαιρετίζουμε την εν λόγω συμφωνία, η οποία θα φέρει περισσότερη τάξη στην παρούσα σύγχυση. Το ενιαίο μέτωπο που δημιούργησαν τα κράτη μέλη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες και αποτελεί σαφές παράδειγμα δράσης της ΕΕ εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να δρα. Έχουμε μάθει το μάθημά μας: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση με το μονομερές κλείσιμο των συνόρων, αλλά με τη συνεργασία.

 

Η ισχύς της Ένωσής μας έγκειται στη δράση μας ως ενιαίου συνόλου για την προστασία των κοινών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και της υγείας των πολιτών μας. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της δράσης.»

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στην ΕΕ θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU, όπου θα γίνεται επίσης διασταύρωση των στοιχείων με τον κοινό χάρτη που δημοσιεύεται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Όσον αφορά τυχόν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις τυχόν συνοδευτικές απαιτήσεις (π.χ. αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 ή έντυπα εντοπισμού επιβατών), καθώς και για τα μέτρα που εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από περιοχές υψηλότερου κινδύνου, το νωρίτερο δυνατόν πριν τα νέα μέτρα τεθούν σε ισχύ. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων, λαμβανομένου υπόψη ότι απαιτείται κάποια ευελιξία για επιδημιολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Re-open EU.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 13:09