Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 22:45

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας απορρίπτει την ανακοπή της Εισαγγελέως και ανάβει πράσινο φώς στην λειτουργία του "ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" - Η απόφαση του δικαστηρίου

του Σπύρου Κουταβά

Μια σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου στην Φλώρινα όπου επικυρώνει την απόφαση του Ειρηνοδίκη για την ίδρυση ΜΚΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑς ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

Το δικαστήριο απορρίπτει την ανακοπή της εισαγγελέως Φλώρινας καθώς και τις τριτανακοπές παραστάσεις φορέων όπως της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συνάχθηκαν με την ανακοπή της εισαγγελέως ως προς την αναγνώριση του Σωματείου.

Ο δικηγόρος Κύρος Σπόνδης που υπερασπίστηκε την υπόθεση  του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑς ΣΤΗΝ Ελλάδα» ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας μιλώντας στο vetonews.gr δήλωσε την ικανοποίηση του για την απόφαση «καθότι έγιναν πλήρως αποδεκτά από το δικαστήριο όλα τα επιχειρήματα για την ίδρυση και λειτουργία του κέντρου».

Στο σκεπτικό της απόφασης  το δικαστήριο προχωρά σε μια διαπίστωση που αποτελεί μάθημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου.  

«Τα σωματεία που συστήνονται για σκοπούς όπως λ.χ. για την επιδίωξη διαφόρων κοινωνικών η οικονομικών σκοπών, την προστασία της πολιτιστικής η πνευματικής κληρονομιάς την αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας η την επιβεβαίωση της μιας μειονοτικής συνείδησης, είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Ο τρόπος με τον οποίο η εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθιερώνει την ελευθερία αυτή και την εφαρμογή της στην πράξη από τις αρχές αποκαλύπτει την κατάσταση της δημοκρατίας στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας». Η δικαστής προχωρά ακόμη πιο πολύ λέγοντας: «η άρνηση λ.χ. εγγραφής σωματείου με την αιτιολογία να δοθεί τέλος στην εικαζόμενη πρόθεση των ιδρυτών τους να διαδώσουν την ιδέα ότι υφίσταται μια εθνική μειονότητα και ότι τα δικαιώματα των μελών της δεν τυγχάνουν πλήρους σεβασμού δεν κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο καθόσον ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι η ανωτέρω εικαζόμενη πρόθεση είναι πραγματικός σκοπός του σωματείου, τούτο δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με ορισμένη απειλή προς μια δημοκρατική κοινωνία . Τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο όταν, στο καταστατικό του εκάστοτε σωματείου ουδόλως υπονοείται ότι τα μέλη του θα υπερασπιστούν την χρήση βίας η αντιδημοκρατικών η αντισυνταγματικών μέσων».

Η απόφαση ανοίγει νέους ορίζοντες για τους συμπολίτες της περιφέρειάς μας που μιλάνε την Μακεδονική γλώσσα και επιθυμούν να προωθήσουν η να διασώσουν τις πολιτισμικές τους παραδόσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 10:43