Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013 16:10

3,4 εκ € για υποδομές στο νέο οικισμό σεισμοπλήκτων στα Γρεβενά

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής προχώρησε την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στην υπογραφή πρόσκλησης για την υποβολή

πρότασης σχετικής με το έργο «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων οικισμών Νομού Γρεβενών στη θέση πατώματα Δήμου Γρεβενών (έργα υποδομής πρώτου τμήματος νέου οικισμού)». Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.400.000 €), ενώ στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνονται:

Έργα εσωτερικής οδοποιίας οικισμών (επισημαίνεται ότι πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες υπόγειες και υπέργειες εργασίες που καθιστούν το έργο ολοκληρωμένο, όπως υπογειοποιήσεις καλωδίων, φωτισμός κλπ).Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων δικτύων όμβριων υδάτων.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σημείωσε την σημαντικότητα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο μετά την σχετική πρόσκληση θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013 16:16