Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 14:46

Θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

wdeio_kozanhΟ Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες...

1. Πιάνου

2. Κλαρινέτου
3. Φλάουτου
4. Όμποε
5. Κιθάρας
6. Κρουστών
7. Ανώτερων θεωρητικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των καθηγητών.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό
Γ) Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
Δ)Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ελλείψη αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
Ε) Προϋπηρεσία
Στ) Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως 28/12/2012 (αρ. πρωτοκόλλου) 9.00π.μ. – 1.00μ.μ., στο Δ.Ω.Κ. (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο). Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461034932, 2461029843.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 14:47