Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 16:33

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του ΤΕΕ για Διπλωματούχους Μηχανικούς και άνεργους τεχνίτες

tee-tdmΜέχρι και τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον τομέα Β' της οικονομίας...

(ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου) με υποχρεωτική απασχόληση», να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, καθώς και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έως και 11 Φεβρουαρίου 2013.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας. Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ.

Οι Μηχανικοί μοριοδοτούνται με βάση τη διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα. Σημειώνεται ότι όσοι παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης, θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 2000 €.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 16:35