Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 22:08

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις Μεσογειακές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας»

panepistimio1Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «Επαύξηση της Μεταφοράς Γνώσης και Καινοτομίας στις Μεσογειακές Χώρες» (Increasing Knowledge Transfer and Innovation in the MEDiterranean area – IKTIMED) το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο με στόχο να ανιχνεύσει τις βέλτιστες πρακτικές ενίσχυσης της καινοτομίας και να δημιουργήσει νέα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας,

όπως: οι Μεσογειακές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα που αποτελούνται από ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters).
Ο γενικός στόχος του έργου IKTIMED είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δημιουργίας και ανάπτυξης ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη προηγμένων μεθοδολογιών για την επίτευξη της καινοτομίας μέσω της διάδοσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμου τεχνογνωσίας.
Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση μιας καινοτόμου ολοκληρωμένης προσέγγισης για την περιοχή της Μεσογείου, αποσκοπώντας στη ενίσχυση της συνεργασίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση στις Μεσογειακές περιοχές καινοτόμων συστημάτων, την ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ενθαρρύνει έναν νέο τρόπο για τη βιωσιμότητα/διατήρηση της καινοτομίας, μέσα από ένα ανοικτό, πιο δυναμικό μοντέλο καινοτομίας.
Μία από τις θεματικές ενότητες του έργου είναι οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Πιο συγκεκριμένα οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, απαρτίζονται από ιδιαίτερα ολοκληρωμένα, δημιουργικά εταιρικά σχήματα, συμπεριλαμβανομένων φορέων από τους τομείς: της εκπαίδευσης, της τεχνολογικής έρευνας, των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας, των περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων, τα οποία παράγουν νέα μοντέλα καινοτομίας και θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για άλλους. To ΠΔΜ συμμετέχει σε 3 ΚΓΚ:
1. Οικο-Ενεργειακή Κοινότητα (ECO-Energy Community)
Η Οικο-Ενεργειακή Κοινότητα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αυτές που διατίθενται για την παροχή λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας γύρω από διαφορετικές θεματικές, μεταξύ των οποίων και ενεργητική αξιοποίηση των αποβλήτων, τεχνολογίες νερού, διαχείριση πόρων, ηλιακή ενέργεια, καθώς και ως προς την γενική εστίαση στην έξυπνη χρήση των ενεργειακών πόρων στην περιοχή της Μεσογείου .
Η κοινότητα έχει ως στόχο να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την έρευνα στις πρακτικές της ενέργειας, καθώς και να προωθήσει τους δεσμούς μεταξύ φορέων και τη συνεργασία μεταξύ τους, βελτιώνοντας την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης. Η κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, δημόσιους φορείς, ομάδες, ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις και οποιουδήποτε άλλου τύπου οργάνωση που εργάζεται ή διεξάγει έρευνα, ανάπτυξη ή / και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας.
2. Κοινότητα Τεχνο-Τουρισμού (TECH-Tourism Community)
Ο τουρισμός αποτελεί ένα βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και προορισμών και εμπλέκει πολλούς διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού.
Ο τουριστικός τομέας χρειάζεται μια τεχνολογική στροφή, ώστε να είναι πιο κερδοφόρος και να αυξήσει την ελκυστικότητά του. Επιπλέον, χρειάζεται να αυξηθεί η σημασία του στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, όπου προκύπτουν νέοι πελατειακοί προορισμοί και νέες δυνατότητες (Κίνα, Ινδία, ...). Τέλος, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και οι νέες τεχνολογίες είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο στόχος της κοινότητας Τεχνο-Τουρισμού είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών σε όλην την περιοχή της Μεσογείου, που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία ενός χώρου βιώσιμου, που να βασίζεται στις ΤΠΕ παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αυτή η κοινότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα να κάνει καλύτερη χρήση των τεχνολογιών προκειμένου να βελτιωθεί η τουριστική εμπειρία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
3. Κοινότητα BIOTEC για φυσικά προϊόντα
Η κοινότητα αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω της προώθησης και αξιοποίησης των περιφερειακών φυσικών ειδών χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της βιοτεχνολογίας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και κερδοφόρων προϊόντων που μπορεί να φθάνει τις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στις κοινότητες γνώσεις να αποστείλουν τα εξής στοιχεία:
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
- ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- Ε-ΜΑL
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 22:13