Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 13:22

Λειτουργία Κέντρου δια βίου μάθησης στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού

 O  Δήμος Σερβίων-Βελβεντού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

(διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και συγκεκριμένα στις τέσσερις περιφερειακές δομές του Δήμου, Βελβεντού, Καμβουνίων, Λιβαδερού και Σερβίων, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

4.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Υπάρχει σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα Ευαγγελία Λαμπροπούλου Τηλ.2464023892

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 17:40