Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013 21:20

Στο γιαπί του ΚΗΦΑ με αυτισμό ο Δήμαρχος Κοζάνης

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες υλοποίησης της δομής στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης

στην Τοπική Κοινότητα Αργίλου.
Το έργο, την είναι συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτών (3.408.766,54 €) και είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.
Το κέντρο περιλαμβάνει δύο στέγες-οικοτροφεία υποστηριζόμενης διαβίωσης, που χωροθετήθηκαν στη δυτική πλευρά του οικοπέδου. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από υπόγειο και δύο ορόφους. Σε κάθε όροφο θα λειτουργεί ανεξάρτητα μία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης – οικοτροφείο. Το καθένα θα εξυπηρετεί 6 άτομα. Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου χωροθετήθηκε η άλλη πτέρυγα στην οποία θα λειτουργήσει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας, που θα προσφέρει υπηρεσίες σε 30-35 άτομα με νοητική στέρηση και αυτισμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως το υπό κατασκευή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές αποτελεί το μοναδικό, μέχρι σήμερα, έργο κοινωνικής πρόνοιας που απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, το οποίο έχει εντάξει Δήμος της χώρας στο ΕΣΠΑ.
Τον χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες επισκέφθηκαν ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Καραπάτσιος.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013 21:26