Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 12:56

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ. Αργησαν λέει ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (ολη η προκύρηξη)

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ χαιρετίζει την –έστω και καθυστερημένη- απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης 540 ατόμων στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

Πρόκειται για προσλήψεις που καθυστέρησαν πάρα πολύ να γίνουν δημιουργώντας πλείστα προβλήματα και που στην παρούσα φάση θα δώσουν ανάσα ζωής στον όμιλο της ΔΕΗ καλύπτοντας κάποια από τα σοβαρά κενά που υπάρχουν.
Σε συνέχεια της θετικής τούτης εξέλιξης ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα αναμένει ΑΜΕΣΑ την ΠΥΣ για τη ΔΕΗ Α.Ε ώστε να ανακοινωθούν θέσεις εργασίας και για τη ΔΕΗ Α.Ε.
Περαιτέρω, το Σωματείο καλεί την Κυβέρνηση να επιτρέψει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τις προσλήψεις των επιτυχόντων από τους διαγωνισμούς του 2007 και του 2008 δίδοντας έτσι το πράσινο φως για θέσεις που έχουν ήδη πάρει ΦΕΚ.
Σε μία χρονική στιγμή που η Επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα όριά της και ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί (ελλείψει προσωπικού) οι προσλήψεις είναι η μόνη ελπίδα και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε όσο και η Κυβέρνηση.

Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/159/ 21166Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο: Βασ. Σοφίας 15 : 106 74, Αθήνα : 213 13 13 229 : Ε.Νικολάου: 213 13 13 28

2ΘΕΜΑ: Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής )Έχοντας υπόψη:Α Π Ο Φ ΑΣ ΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1)1. Την 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α ́/2006) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/31- 12-2012 (ΦΕΚ Α ́255)2.

Την πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (σχετ. έγγρ. Δ13.Β/Φ.9.5.16/14666/29-7-13) για την πρόσληψη πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε .3. Το υπ ́ αριθμ. 2/72772/ΔΠΓΚ/3-9-13 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης,Απ ο φ α σ ί ζε ι κα ι εγ κρ ί νειΤην κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ) του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΕΤΟΥΣ 2013Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕ100Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης)290Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕ90Οικονομολόγοι ΠΕ40Επιστήμονες Πληροφορικής ΠΕ20ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ5402.

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:του άρθρου 18 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού καιρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α ́/1994) ι και του ένατου (9) άρθρου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ...), όπως ισχύουν ,3. Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της εν λόγω επιχείρησης η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό4.

Η απόφαση αυτή αποστέλλεται σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 33/2006 στο:1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ( Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα) α) Γραφείο κ. Υπουργούβ) Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης ΥπηρεσιώνΔ/νση Διοικητικής ΥποστήριξηςΤμήμα Διοικητικής Μέριμνας Εποπτευόμενων Ν.Π.2. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 117 43 Αθήνακαι κοινοποιείταια) στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β) στον Υπουργό Οικονομικώνγ) στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησηςδ) στο ΑΣΕΠ.ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΗ Προϊσταμένη του Τμήματος ΓραμματείαςΤου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΕλένη Σαρρή

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 13:01