Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 17:14

Θέσεις εργασίας για μουσικούς στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης,

έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 31474/7-8-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητή μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
2 (δύο) καθηγητές ΔΕ Πιάνου
2 (δύο) καθηγητές ΔΕ Βιολιού

Επίσης ζητούνται με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητές μουσικής:

 2 (δύο) καθηγητές ΠΕ Ανώτερων Θεωρητικών
 2 (δύο) καθηγητές ΔΕ Κιθάρας
 1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Κλαρινέτου
 1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Σαξοφώνου – Όμποε
 1 (έναν) καθηγητή ΔΕ φλάουτου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου είναι η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους των καθηγητών.
Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Σύντομο Βιογραφικό
3. Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
5. Προϋπηρεσία

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 20/1/2014 (Αριθ. Πρωτοκόλλου) ώρες 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο ΔΩΚ (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο).

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 17:50