Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 17:53

Η Βρυζίδου καλεί τους δημάχους για το νέο Χωρoταξικό της Περιφέρειας

απο παί'οτερη συνάντηση με την Α. Διαμαντοπούλου απο παί'οτερη συνάντηση με την Α. Διαμαντοπούλου

Κατά το τρέχον διάστημα, εκπονείται το Β1 Στάδιο των μελετών αυτών το οποίο περιλαμβάνει την Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στα ζητήματα που επεξεργάζεται η μελέτη για το σύνολο της Περιφέρειας, στο Στάδιο αυτό θα διατυπωθούν ειδικότερες στρατηγικές κατευθύνσεις σε επίπεδο αναπτυξιακών ενοτήτων, οι οποίες συνίστανται είτε από Καλλικράτειους Δήμους είτε από ενότητες Δήμων με ισχυρή συλλειτουργία.

Με δεδομένο ότι παράλληλα εκπονείται το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την 5η Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020) είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ο κάθε Δήμος να συμβάλλει από το στάδιο αυτό στην διαμόρφωση των παραπάνω κατευθύνσεων γεγονός που θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού με το χωρικό σχεδιασμό.

Επειδή δεν ήταν εύκολη, από την άποψη των οργανωτικών και χρονικών δυνατοτήτων, η οργάνωση επιμέρους συσκέψεων ανάμεσα στους Δήμους κάθε Περιφερειακής Ενότητας με τη μελετητική ομάδα και με δεδομένο ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσματικότερη παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει μια ενιαία ευρεία συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους από όλους τους Δήμους και με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση των πρώτων προτάσεων ώστε κάθε Δήμος να συμβάλλει από το στάδιο αυτό στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασμού.

"Από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.geochoros.gr/spool/PPXSAA_DYTMAK.rar μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη με τα πορίσματα του Α' Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ και ένα πρώτο σχέδιο που αφορά το προτεινόμενο Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης το οποίο είναι σε στάδιο μελέτης"

Η συνάντηση εργασίας θα γίνει την Πέμπτη 23-1-2014 ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΑΝΚΟ Α.Ε. στον 3ο όροφο. Η παρουσία τόσο των δημάρχων και αρμόδιων αντιδημάρχων όσο και στελεχών των υπηρεσιών υποστήριξής τους κρίνεται πολύ σημαντική.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 18:08