Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 12:02

Ενστάσεις και ερωτηματικά της Κίνηση τόπος να ζείς για την ενοικίαση κυλικείου στο ΔΑΚ Κοζάνης

Μετά από την πρόταση για διαγραφή χρέους 11.000 ευρώ από ιδιώτη-επιχειρηματία προς το Δήμο Κοζάνης η Δημοτική Αρχή καταφέρνει για μία ακόμη φορά

να μας εκπλήξει δυσάρεστα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης αφού προχωρά στην εκμίσθωση του κυλικείου του ΔΑΚ στον ίδιο μισθωτή με τίμημα κατά 70% περίπου μικρότερο σε σχέση με το τίμημα που κατέβαλε μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα με την υπαριθμό 67Η/2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡΟΚΨΕ-035) απόφασή του ο πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης κος Χ. Γελαδάρης αποφασίζει την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του κυλικείου ΔΑΚ Κοζάνης και συνεπώς την έναρξη εκμίσθωσής του στον τελικό πλειοδότη έναντι ποσού 1.082,43 €/μήνα συν χαρτ.-ΟΓΑ για χρονικό διάστημα (3) τριών ετών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» και απεστάλησαν από τον Πρόεδρο του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης προκύπτει ότι το μέχρι σήμερα μίσθωμα του κυλικείου ανέρχονταν στο ποσό των 3.675,77 €/μήνα με χαρτ. – ΟΓΑ ενώ στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο μόνο διαγωνιζόμενοι οι οποίοι επιπροσθέτως συνδέονται με συγγενική σχέση.

Προκύπτουν επομένως αβίαστα τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία τίθενται εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» προς τη διοίκηση του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης και τη Δημοτική Αρχή γενικότερα:

Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες διαφάνειας, δημοσιότητας και υγιούς ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη δημοπρασία;
Υπήρξε είτε από την επιτροπή διαγωνισμού είτε από το ΔΣ του ΟΑΠΝ Κοζάνης υπόνοια για προσυνεννόηση των συμμετεχόντων στη δημοπρασία έτσι ώστε η τελική προσφορά να είναι ιδιαίτερα χαμηλή;
Κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο Κοζάνης η εκμίσθωση του κυλικείου ΔΑΚ με αυτές τις συνθήκες;
Διαφυλάσσονται τα συμφέροντα και γίνεται χρηστή διαχείριση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με αυτή την απόφαση;
Προτίθεται η Διοίκηση του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης καθώς και η Δημοτική Αρχή να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης;
Είναι η κάθε νόμιμη απόφαση και ηθική;
Δημοτική Κίνηση – Κοζάνη Τόπος να ζεις

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 12:07