Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 12:55

Διαμαρτυρία της ΕΜΔΥΔΑΣ για την τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες σαρωτικών αλλαγών στην ιεραρχία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τη Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, με τις υπ'αριθμ. 39371/1338-39364/1333-39367/1335-39365/1334-39368/1336-39370/1337-39361 στις 16/04/2014 και 39850/1282-39991/1402-39990/1401 στις 17/04/2014, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης δώδεκα (12) υπάλληλοι , οι περισσότερες από τις οποίες παρέμεναν εδώ και δύο χρόνια κενές. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ο χρόνος που επελέγη, για να γίνουν οι τοποθετήσεις των προσώπων προκάλεσε αναστάτωση και διχασμό στους κόλπους των δημοσίων υπαλλήλων και συνακόλουθα της υπηρεσίας, σε μια στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα χρειάζεται πραγματικά νέες ιδέες και διαφανείς πρακτικές στον τρόπο διοίκησης.

Πιστεύουμε ότι για την έξοδο από τη γενικευμένη κρίση και την πολυπόθητη ανάπτυξη που είναι κοινός στόχος όλων μας, επιβάλλεται να αποδεχθούμε ότι:

Η επιλογή προσώπων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στη Δημόσια διοίκηση, με γνώμονα τις ικανότητες και τα προσόντα τους πρέπει να αποτελεί αυτονόητη πρακτική σε κάθε πολιτεία, που θέλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο πολιτικού και νομικού πολιτισμού.

Η σταδιοδρομία του δημοσίου υπαλλήλου με βάση την προσωπική του αξία και η ισότιμη αντιμετώπισή του κατά την υπηρεσιακή του εξέλιξη αποτελούν στοιχειώδεις κανόνες για την λειτουργία κάθε συστήματος διοικητικής οργάνωσης, που σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Η απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές στην κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για την πολυπόθητη αναβάθμιση και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της πολύπαθης Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Με την πεποίθηση ότι η εφαρμογή του Συντάγματος και του Νόμου οδηγεί σε πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχει στην πράξη κίνητρα για την αύξηση της αποδοτικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους υπαλλήλους, περιορίζει τις εντάσεις μεταξύ τους, μειώνει την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης Διοίκησης με τους Πολίτες.

ΖΗΤΑΜΕ να ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ οι συγκεκριμένες αποφάσεις και να ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ οι πληρούντες τις προϋποθέσεις ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο Νόμος.

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος

Δισλής Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Γεν. Γραμματέας

Τζαγκαρίδου Αναστασια

Πολιτικός Μηχανικός

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 12:59