Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 16:24

ΔΕΗ:Αύξηση των ορίων ηλικίας κατα 6 χρόνια ζητά ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΝ ΑΡΘΡΟΥΡΟ ΖΕΡΒΟ

Κύριε Πρόεδρε

Όπως είναι γνωστό, μετά από συντονισμένες προσπάθειες και πιέσεις τόσο της Διοίκησης όσο και των συνδικάτων, η κυβέρνηση ενέκρινε για τη ΔΕΗ Α.Ε 601 θέσεις τακτικού προσωπικού, με την διαδικασία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΑΣΕΠ.
Είναι γνωστό ότι με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Νόμου 3051/02 (ΦΕΚ 220 Α΄), το ανώτερο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχει καταργηθεί.
Είναι επίσης γνωστό ότι με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που διενεργούν το διαγωνισμό (στη προκειμένη περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε), με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να ορισθούν ανώτερα όρια ηλικίας για τις προσλήψεις τακτικού.
Με δεδομένα τα παραπάνω, η ΔΕΗ Α.Ε τόσο στον τελευταίο διαγωνισμό (2008) όσο και στους προηγούμενους που είχαν διενεργηθεί με τις διαδικασίες που ορίζει το ΑΣΕΠ, είχε θέσει ανώτατο όριο ηλικίας για προσλήψεις τα 35 και 40 χρόνια για διάφορες ειδικότητες.
Εάν αναλογιστεί κανείς ότι:
 Έχουν παρέλθει 6 χρόνια από τη διενέργεια του τελευταίου διαγωνισμού
 Έχουν αυξηθεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
 Λειτουργεί το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, για την συνταξιοδότηση των εργαζόμενων,
κρίνουμε απαραίτητο να αυξηθεί το ανώτερο όριο ηλικίας κατά πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
Η αύξηση αυτή του ορίου θα εξασφαλίσει την δυνατότητα της επιλογής εμπειρότερου και με σημαντική τεχνογνωσία προσωπικού, αφού όλο αυτό το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης των προσλήψεων, η ΔΕΗ Α.Ε καλύπτει τις πάγιες και διαρκής ανάγκες της Επιχείρησης με προσωπικό ορισμένου χρόνου μέρος του οποίου –σε περίπτωση που διατηρηθούν τα χαμηλά όρια ηλικίας- θα μείνει εκτός διαγωνισμού.
Κύριε Πρόεδρε
Εκτιμώντας ότι κατανοείτε απολύτως το λογικό του αιτήματός μας, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας.

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
• Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
• Δήμο: Εορδαίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας
• Βουλευτές: Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 16:31