Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 01 Ιουλίου 2014 12:14

Επιστολή του Σερβίων και Κοζάνης Παύλου στον Σαμαρά για την ''μικρή ΔΕΗ''

Ανοικτή Επιστολήτου Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά
για το θέμα της Δ.Ε.Η.

Προς τον

Εξοχώτατον
Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Κον Αντώνιον Σαμαράν,
Εις Αθήνας.

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Εύχομαι ο Τριαδικός Θεός, δια των προσευχών των ενδόξων προγόνων Σας Πηνελόπης Δέλτα και του Μακεδονομάχου ήρωος Παύλου Μελά, ο οποίος ανελθών εις Μακεδονίαν προς οργάνωσιν του αγώνος δια την αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού εφιλοξενήθη εις το ιστορικόν Επισκοπείον της Κοζάνης, της οποίας χάρητι Θεού ποιμένω, δια των προσευχών τους, λέγω, να Σας συνοδεύει εις το υπεύθυνον έργον Σας με αποδέκτην την φιλτάτην μας πατρίδα και τον φιλόθεον και φιλάγιον λαόν αυτής.
Κύριε Πρωθυπουργέ, καταχρώμενος του πολυτίμου χρόνου Σας, ακούσατε, παρακαλώ, την φωνήν ενός ταπεινού ποιμένος, φωνήν αγώνος και θυσιαστικής αγάπης δια τον λαόν του.
Αναταραχή, συνοχή καρδίας και αγωνία· ως κεραυνός ηκούσθη εις την Επαρχίαν μας η είδησις περί πωλήσεως τμήματος της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). Αγωνία και πόνος επικρατεί εις τον λαόν, ο οποίος, προερχόμενος επί τω πλείστον από τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και αλλαχού, εγκαταστάθη εις όλους τους χώρους, όπου αναπτύχθησαν οι μεγάλες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, με αποτέλεσμα και πάλι να ξεριζωθή μεταφερόμενος σε άλλους χώρους χάνοντας και την γην, την οποίαν καλλιεργούσε.
Βεβαίως, υπήρχαν και θετικά δι' αυτούς, αφού πλείστοι εργαζόντουσαν εις τας εν λόγω Μονάδας, μέτρον το οποίον, συν τη παρόδω του χρόνου, εγκατελείπετο με τα γνωστά του παρελθόντος, ήτοι απεργίες, καταλείψεις και λοιπά.
Και ερχόμεθα εις το σήμερον, εις την επιχειρούμενην εκ μέρους της Κυβερνήσεώς Σας ιδιωτικοποίησιν τμήματος της Δ.Ε.Η.: Ανάστατος και πάλι ο λαός. Και διερωτάται: πάλι περιπέτειες θα έχομεν; Τι ξημερώνει δια την περιοχήν μας; Και έχει δίκαιο, λόγω και της ρευστότητος που επικρατεί εις την πατρίδα μας.
Τα γνωρίζετε, άλλωστε, Κύριε Πρόεδρε, και κατανοείτε την αγωνία των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας. Και, δυστυχώς, δεν αρκεί η αγάπη, η προαίρεσις και οι κόποι Σας. Ο λαός υποφέρει! Υποφέρει και π ε ι ν α ! Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης έχω ιδίαν αντίληψιν και γνώσιν.
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ταπεινώς Σας παρακαλώ: προτού αποφασίσετε δια την υπόθεσιν της Δ.Ε.Η., ακούσατε την φωνήν του λαού, κάνετε διάλογο. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, υπεύθυνοι και κατηρτισμένοι να Σας ενημερώσουν ορθώς. Ο λαός είναι πρόθυμος δια την αλήθεια και θυσιαστικός δια την πατρίδα και την πρόοδόν της.
Ευελπιστών ότι η φωνή του ταπεινού Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης θα εύρει απήχησιν εις την ευγενήν καρδίαν Υμών, διατελώ

Μετ' εξαιρέτου τιμής & ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Ιουλίου 2014 12:17