Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 12:31

Ο 'Νιάημερος' στην Κοζάνη δηλώσεις για συμμετοχή των εκθετών

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το 2014, στη Δ.Κ. Κοζάνης, την πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη, θα διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη με την επωνυμία «Νιάημερος».

Φέτος θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες από 05/10/2014 έως και 07/10/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες εμπορευμάτων ή εκμεταλλευτές παιχνιδιών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις των Ν. 4264/2014, Κ1-929/2014, Ν. 3377/2005, και Ν. 3463/2006, άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 22/09/2014 έως και 03/10/2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Κοζάνης.

  • Αίτηση (Θα συμπληρωθεί στο Δημοτικό Κατάστημα)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/1986 (Θα συμπληρωθούν στο Δημοτικό Κατάστημα)
  • Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή έναρξης εργασιών
  • Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
  • Καταβολή του τέλους συμμετοχής
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 12:48