Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 14:36

Εξετάσεις για πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Κοζάνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
11.30-12.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 12.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 13.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
12.00-12.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 12.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.00-13.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 13.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.30-14.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 14.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
Γραπτές εξετάσεις

14.20-15.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
16.30-17.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
17.10-18.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 13.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.30-14.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 14.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.00-13.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 13.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
14.00-14.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 14.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
14.30-15.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
Προφορικές εξετάσεις:
Έναρξη: 15.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

Γραπτές εξετάσεις

13.10-14.40 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
15.00-16.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
16.30-17.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 14:39