Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 17:19

Η νέα πρόεδρος της Δ.Υ.ΠΡΑ. της τεχνητής λίμνης Πραμόριτσας Φωτεινή Ζιάρα

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής

Λίμνης Πραμόριτσας (Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
1) Από εμένα, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
2) Από τον κ. Κεχαγιά Φώτη (Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΠΔΜ, Π.Σ. Δυτ. Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης), ως Αντιπρόεδρο
3) Από τον κ. Τσαρτσαμπαλίδη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος Δ.Ε.ΥΑ. Βοΐου), ως Γραμματέα
4) Από τον κ. Λαμπρόπουλο Δημήτριο (Δήμαρχο Δήμου Βοΐου), ως Μέλος
5) Από τον κ. Ευθυμιάδη Αναστάσιο (Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βοΐου), ως Μέλος
6) Από τον κ. Γκερεχτέ Λάζαρο (Αντιδήμαρχο Δήμου Βοΐου), ως Μέλος
7) Από κ. Λυσσαρίδη Χρήστο (Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βοΐου ), ως Μέλος
8) Από τον κ. Γκάση Εμμανουήλ (Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βοΐου), ως Μέλος
9) Από τον κ. Πήττα Θεόδωρο (Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βοΐου) , ως Μέλος,
10) Από τον κ. Πλακεντά Παναγιώτη (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης), ως Μέλος
11) Από τον κ. Γιαννόπουλο Γρηγόριο (Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Γρεβενών), ως Μέλος
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ, για την τιμή που μου έκαναν και με εξέλεξαν ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και σημειώνω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των μελών του Δ.Σ., αλλά και η πολύτιμη στήριξη από την Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας προκειμένου να κατορθώσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη εταιρεία και να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο της.
Όπως προέκυψε και από την Πρώτη Συνεδρίαση του Νέου Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ, τα κύρια θέματα που απασχολούν σήμερα την εταιρεία, που έχουν προτεραιότητα και πρέπει να επιλυθούν άμεσα, είναι: θέματα λειτουργίας της εταιρείας και θέματα διευθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων της. Συγκεκριμένα θα πρέπει:
1) Να παρθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη της οσμής του νερού που λαμβάνεται από την τεχνητή λίμνη της Πραμόριτσας. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες και θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα, έτσι ώστε στις βρύσες των Βοϊοτών να τρέχει νερό χωρίς μυρωδιές και μάλιστα ένα από τα καλύτερα νερά της περιοχής, σύμφωνα και με χημικές αναλύσεις που έγιναν.
2) Να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου η Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ ως αυτοπαραγωγός να εξασφαλίσει την παραγωγή του ρεύματος που η ίδια καταναλώνει (αυτοκατανάλωση), αλλά και να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος προς τη ΔΕΗ Α.Ε.
3) Να γίνει παράδοση του έργου που εκκρεμεί (ταχυδιυλιστηρίου και αντλιοστασίων) από την εργολήπτρια εταιρεία και να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.
4) Να γίνει μεταβολή της σύμβασης με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και να υπογραφεί μεταξύ Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ και ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και να γίνει μεταβίβαση όλων των αδειών (χρήσης νερού, εγκατάστασης και λειτουργίας, πυρασφάλειας κ.α.) προς τη Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ, για την καλύτερη διαχείριση.
5) Να καθοριστεί ορθή τιμολόγηση του νερού (βάση τελών και καταβαλλόμενης ποσότητας) και να εντοπιστεί ακριβώς η ποσότητα του νερού που φεύγει και που λαμβάνεται από την τεχνητή λίμνη της Πραμόριτσας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν διαρροές και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
6) Να γίνει εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που θα απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία της Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ.
7) Να γίνει τακτοποίηση διαφόρων οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως πληρωμές οφειλών, δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων περασμένων ετών, τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων κ.α.
8) Να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, επειδή αυτό έχει αναλωθεί πάνω από το ήμισυ και να επιτευχθεί κερδοφορία της επιχείρησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της, με το να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει τόσο βάση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/20 που διέπει τις Ανώνυμες εταιρείες όσο και βάση του Νόμου που διέπει τους ΟΤΑ.
Θα ήθελα να τονίσω ότι ως νέα Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε., δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω σημαντικές προσπάθειες και θα εργαστώ σκληρά προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά της εταιρείας για το λόγο ότι αξίζει να σωθεί μία επιχείρηση που έχει αναλάβει τη διαχείριση-αξιοποίηση και εκμετάλλευση του φράγματος της Πραμόριτσας, ενός από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Βοΐου. Η σωστή λειτουργία της Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ. θα εξασφαλίσει τόσο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, με παροχή πόσιμου αλλά και ποιοτικού νερού όσο και την ανάληψη έργων (μέσω και Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την παραπέρα ανάπλαση και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής κάτι που θα δώσει τουριστική ανάπτυξη και πνοή στο άνω Βόϊο αλλά και σε όλο γενικά το Βόϊο.
Θα υπάρξει ασφαλώς δυνατότητα χρηματοδότης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ανάληψη έργων αξιοποίησης της παραλίμνιας περιοχής. Την δυνατότητα αυτήν θα την εκμεταλλευτώ τόσο μέσα από την αρμοδιότητά μου και ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Βοΐου για την ευθύνη των προτάσεων και του σχεδιασμού του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ (Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020), όσο και μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μου (15ους) εργαζόμενη στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στην Κοζάνη ως Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος σύμβουλος συγκριτικής αξιολόγησης και Πιστοποιημένος Ελεγκτής επενδυτικών σχεδίων, εφόσον το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς μου είναι η ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Κλείνοντας, ευελπιστώ και έχω θέσει στόχο, από τη στιγμή που με εξέλεξαν στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου οι συνδημότες μου και συγκεκριμένα και οι χωριανοί μου από το Βυθό και από τον Πεντάλοφο, να πραγματοποιήσω τις προσδοκίες τους και να δουν τον τόπο τους να αναπτύσσεται και να βγαίνει από την ερήμωση που μας μαστίζει τα τελευταία έτη. Μια ερήμωση που κυρίως αυξήθηκε μετά την αποξένωση των χωριών μας με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, εφόσον σταμάτησε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδός Κοζάνης – Ιωαννίνων που διέρχονταν μέσα από τα χωριά μας και υπήρχε κάποια μερική τουλάχιστον κίνηση.
Οι κάτοικοι του Βυθού και του Πενταλόφου παραχώρησαν τις πολύτιμες περιουσίες τους - τα κτήματά τους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να υλοποιηθεί το φράγμα της Πραμόριτσας, με το σκεπτικό αυτά να αξιοποιηθούν και να δουν τον τόπο τους να αναγεννιέται και να αναπτύσσεται! Αυτό ακριβώς αναζητούν οι χωριανοί μου από μένα και εγώ από την πλευρά μου, στηριζόμενη και στην μεγάλη αγάπη που τρέφω για τον τόπο μου εφόσον εκεί μεγάλωσα και ζω και θα ζήσουν και τα παιδιά μας, επιθυμώ να κάνω πραγματικότητα τις προσδοκίες τους και να οδηγήσω τον τόπο μας στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ!
Με τιμή
Φωτεινή Ζιάρα του Βασιλείου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Βοΐου

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 17:28