Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 14:49

Ο δήμος Κοζάνης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Επισιτιστικής βοήθειας για τους Άπορους'

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους της πόλης με θέμα την παρουσίαση της διαδικασίας διαβούλευσης

για τη συγκρότηση της «Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κοζάνης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.
Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μανώλης Κουτσοσίμος, παρουσίασαν τη δράση μέσα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους που στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους στα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (αριθ. αποφ. CCI2014GR05FMOP001/15-12-2014). Στο πλαίσιο του Προγράμματος συγκροτούνται Κοινωνικές Συμπράξεις που θα συνδράμουν τους δυνητικούς ωφελούμενους κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις στήριξης. Στην Κοινωνική Σύμπραξη καλούνται να συμμετέχουν ως Οργανώσεις – Εταίροι οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, ΝΠΔΔ, η Εκκλησία / Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους, ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής κοινωνικής φροντίδας βάσει του Ν.2646/98, πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του Ν.2251/94 και ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ, ενώ στην υλοποίηση των δράσεων μπορούν να αξιοποιηθούν και άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

Η Κοινωνική Σύμπραξη είναι το πλαίσιο συνεργασίας των φορέων που αναπτύσσουν δράσεις στήριξης απόρων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την καταγραφή και τεκμηρίωση των υλικών και κοινωνικών αναγκών, για τον συντονισμό των ενεργειών διανομής, για τη διασύνδεση των διαθέσιμων Κοινωνικών Δομών, για τον προγραμματισμό και την από κοινού υλοποίηση συνοδευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολιτιστικών-δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ένταξης στην αγορά εργασίας και στην τοπική οικονομία με στόχο τη συνδυασμένη, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων.

Η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Κοζάνης  επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή Οργανώσεων - Εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της διασύνδεσης και της από κοινού αποτελεσματικής δράσης για τη διασφάλιση της καθολικής υποστήριξης των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα αφορά άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και αστέγους. To όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 5.708 € ανά άτομο και σε 11.986€ για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κοζάνης και σε συνεργασία με τους Δήμους Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού, που συντονίζουν τους κοινωνικούς εταίρους στην περιοχή ευθύνης τους, υλοποιεί τις διαδικασίες διαβούλευσης, διαμόρφωσης των κοινών θέσεων και προτάσεων και συγκρότησης της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Μερόπη Βαχτσεβάνου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 17:27