Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2010 11:19

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

altΜέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει την ευθύνη στήριξης του πολίτη στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.
Η μεταρρύθμιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ βάζει τέλος σε μια εποχή που έκλεισε.
Αυτή την νέα εποχή την θέλουμε με συμμαχίες υπογράφοντας την Ενότητα με έναν Δήμο Ανοιχτό.
Ας μην ξεχνάει κανείς μας ότι την έμπρακτη ουσία της Δημοκρατίας, ο άνθρωπος μπορεί να την βιώσει κυρίως στο επίπεδο του 1ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
.
Στο Κράτος και την περιφέρεια η Δημοκρατία
κάποιες φορές είναι δυσδιάκριτη.

Το προσκλητήριο λοιπόν ήταν επιβεβλημένο.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ.
Στον Άνθρωπο.
Στις Προοπτικές.
Στην Εργασία.
Στην Υγεία.
Στο Περιβάλλον.
Στην επιχειρηματικότητα
Στην Ενέργεια
και βέβαια στον πρωτογενή τομέα

ΟΡΑΜΑ

Όραμα του συνδυασμού μας «Δήμος Ανοικτός» αποτελεί η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας στο επίπεδο ζωής των Δημοτών με την μετατροπή του Δήμου Κοζάνης σε ελκυστικό χώρο για την ανάπτυξη όχι μόνο της τοπικής επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της εν γένη ισόρροπης διαβίωσης των δημοτών.

Στόχοι μας είναι:

Οικονομικός - αναπτυξιακός τομέα.
Η αποτελεσματική λειτουργία του δήμου με απώτερο στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους Δημότες.
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Η αύξηση της απασχόλησης.
Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ιστορικού, πολιτισμικού και φυσικού πλούτου του Δήμου.
Η ώθηση των δυναμικών γεωργικών καλλιεργειών και της οικολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Η ανάπτυξη συνεργασιών με δήμους του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Οι πρωτοβουλίες υποστήριξης για κλαδικές συνενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (clusters).
Η ενίσχυση του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου για τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία.
Η αποτελεσματική αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Η υποστήριξη δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της κοινωνική οικονομίας στο δήμο Κοζάνης.
Το λελογισμένο κοστολόγιο νερού για τα χωριά.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Αγαπητοί Συμπολίτες
Το υπέρτατο αγαθό της υγείας είναι αναμφίβολα η πρώτη ευθύνη των αρχόντων απέναντι στην κοινωνία που υπηρετούν.
Ο συνδυασμός «Δήμος Ανοιχτός» προτείνει:
Περιφερειακό νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης
Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας αλλά και των αγροτικών Ιατρείων
Βοήθεια στο Σπίτι για τους ανθρώπους της 3ης ηλικίας αλλά και των ατόμων με αναπηρία.
Ιατρική Φροντίδα στο ειδικό σχολείο και βέβαια και στο ειδικό εργαστήρι.
Περαιτέρω μέριμνα στις εκλογικές περιφέρειες που γειτνιάζουν με τους ΑΗΣ και τα ορυχεία – Συνεργασίες με πανεπιστήμια για επιδημιολογικές μελέτες – Επιτόπου ομάδα Ιατρών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.
Η ισόρροπη διαβίωση των δημοτών σε ένα υγιές περιβάλλον προσδιορίζει την απαρχή μιας αξιοπρεπούς ζωής.
Η ισονομία είναι αρχή μας.
Η ισοπολιτεία είναι αξία μας.
Αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου με απώτερο στόχο την ποιοτική παροχή Υπηρεσιών.
Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Αγροκτηνοτροφικός Τομέας στηρίζει κυρίαρχα την οικονομία του Καλλικρατικού δήμου Κοζάνης. Επιπλέον έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον αλλά και με τον τρόπο ζωής των πολιτών.
Ο Συνδυασμός «Δήμος Ανοιχτός» επιδιώκει:
Δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος στήριξης των αγροτών και ιδίως των νέων αγροτών.
Η επίτευξη Βιώσιμης ανάπτυξης με προστασία των φυσικών πόρων.
Η εξασφάλιση για τον καταναλωτή τροφίμων ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αρμονία με τη ζήτηση.
Στροφή στις δυναμικές καλλιέργειες
Κρόκος – αγριαγκινάρα – Ρόδα – Ηλίανθοι.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η λειτουργία της ΔΕΗ θα πρέπει να συνοδεύεται με την διασφάλιση ανταποδοτικών τελών προς την νέα Δημοτική αρχή που θα αξιοποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων.
Προς την κατεύθυνση αυτή η συμμετοχή του νέου δημάρχου στα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΗ όταν συζητείται θέμα για την περιοχή θεωρείται επιβεβλημένη.
Η επιλογή της εντοπιότητας και η ενίσχυση του ως κριτηρίου για τις προσλήψεις στη επιχείρηση θεωρείται δίκαιο μέτρο και επιβεβλημένο.
Η ολοκληρωμένη μελέτη για την ορθολογική χρήση του λιγνίτη και την αποκατάσταση των εδαφών πρέπει να επικερεποιηθεί στους κατοίκους της περιοχής.
Παράλληλα με την λειτουργία της ΔΕΗ μπορεί να αξιοποιηθούν και συμπληρωματικές μορφές καλλιεργειών όπως αγκινάρα που θα προορίζονται για καύσιμος της επιχείρησης.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
στις προκλήσεις των καιρών
στις προσωπικότητες

Δήμος ανοιχτός στη Δημιουργία και όχι στην πολιτική της video κασέτας… και όχι στην κατάχρηση της εξουσίας!

Καθαρά πράγματα με σεβασμό στην εργαζόμενο, στις αρχές που διάγει η Δημοκρατία.

Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Πέρα από αντιπαραθέσεις κομματικές ή άλλες, θεμιτές ή αθέμιτες, προσωποκεντρικές ή μη, που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα.

Φίλες και Φίλοι,
Ανήθικες τακτικές δεν μας ταιριάζουν, όποιος και να τις δημιουργεί, όποιος και εάν τις εκμεταλλεύεται στην συνέχεια…
….Δεν ταιριάζει στο ήθος του συνδυασμού μας να σχολιάσω περεταίρω. Δεν μας ταιριάζουν εμάς τέτοιες τακτικές.

Για αυτό σας καλώ να προσέλθουμε όλοι στο χτίσιμο του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης με καλή και δημιουργική διάθεση.

Ο καθένας με την ιδεολογική του θέση, την προσωπική του στάση ζωής, έχει να προσφέρει κάτι θετικό.

Προχωράμε στο καινούργιο.

Αξιολογήστε σοφά και δίκαια,
Διώξτε τις αρνητικές υποψηφιότητες
ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΝΗΡΑ
Μακριά από εμάς τα τυχάρπαστα.

Ο Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ» ανοίγει δρόμους ευθύνης απέναντι στην κρισιμότητα των προσεχών εκλογών και κυρίως απέναντι στην σοβαρότητα των απαιτήσεων της προσεχούς Καλλικρατικής Δημοκρατικής Περιόδου.

ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΘΩΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ?

Γιατί νιώθουμε ώριμοι για προσφορά, γιατί είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε από διοίκηση

Γιατί κατέχουμε τα προβλήματα της περιοχής που δυστυχώς είναι αρκετά.

Γιατί αγαπητοί φίλοι νιώθουμε, αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς του συνανθρώπου.

Γιατί εντέλει δεν εκμεταλλευόμαστε την πολιτική αλλά παράγουμε πολιτική για το κοινό συμφέρον.
Αγαπητοί μου συμπολίτες είμαστε έτοιμοι με συνεργασίες να προσφέρουμε ουσιαστικά στον τόπο.
Με διάθεση
Με σχέδιο
Με ευθύνη
Με πρόγραμμα.

Δεν μπορεί να μας τρώει τα σωθικά η αιωρούμενη τέφρα και κάποιοι να σφυρίζουμε κλέφτικα.

Δεν μπορεί να αγγίζουμε θέματα Υγείας και ζωής εξ απαλών ονύχων.

Ο «ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ» θα στρέψει το ενδιαφέρον του στον άνθρωπο.

Θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στην καθημερινότητα του πολίτη.

Αυτός είναι ο ρόλος της Δημοτικής αρχής.
Να ξυπνά ο πολίτης σε μια καθαρή πόλη. Να έχει το περιβάλλον αυτό προκειμένου να καλλιεργεί την ανάλογη κουλτούρα που προσδιορίζει το « Να διατηρούμε την πόλη, το χωριό μας καθαρό».

Να πηγαίνει ο πολίτης στη δουλειά του, στην αγορά ή όπου αυτός ορίζει και να μην αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό χάος, το ανύπαρκτο πάρκινγκ.

Στην Κοζάνη του 2010…
Στον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης του 2011.

Και η αισθητική?

Πώς καταφέραμε αυτό τον ιστορικό τόπο με την αρχοντιά του να τον αντικρίζουμε μέσα στο τσιμέντο χωρίς χώρους αναψυχής, αθλοπαιδείας, Να τον ζούμε μέσα σε άναρχη δόμηση - και να ακούμε τώρα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο - το όψιμο ενδιαφέρον των διοικούντων για πολεοδομικό σχεδιασμό.

Αλίμονο!!

Κάναμε τον τόπο μας ασφυκτικό αστικό κέντρο. Χάθηκαν τα βασικά στοιχεία του και τι δεν χάθηκε?

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

Υπόσχεται σεβασμό. Υπόσχεται έργο και συνεργασία με τους φορείς.

Ο συνδυασμός μας θέλει συμμαχίες, ανάσες ανάπτυξης. Ο συνδυασμός μας δεν τάζει λαγούς με πετραχήλια.

Δεν αναλώνεται σε άσκοπους διαξιφισμούς και προτάσεις μη υλοποιήσιμες.

Υπόσχεται όμως αγαστή συνεργασία με όλους αυτούς που θέλουν να προτείνουν και θα βρίσκουν πάντα την πόρτα του Δήμου ανοιχτή.

Για να καρποφορήσουν οι στόχοι. Για να αναπτυχθεί ο ήπιος τουρισμός.

Για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα. Για να ζήσουμε την πολυπολιτισμικότητα.

Για να έχουμε όλοι μεροκάματο.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.ΜΕ ΑΓΩΓΗΜΕ ΤΡΟΠΟ

Για τον τόπο που αγαπάμε
Για τον τόπο που μας γέννησε
Που μας ανέθρεψε.
Όλοι μαζί μια γροθιά για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Ας δώσουμε δείγματα γραφής Από εδώ.
Από τον Δήμο που συντηρεί την ατμομηχανή της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας

Σκεφτείτε!
Μιλάμε μετά από 50 και πλέον χρόνια εκμετάλλευσης του λιγνίτη και για μηδαμινή ανταπόδοση εκ μέρους της επιχείρησης προς την κοινωνία της Κοζάνης.

Εμείς θ’ αγωνιστούμε.
Θα αγωνιζόμαστε προς πάσα κατεύθυνση για το συμφέρον του τόπου μας.

Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε οργανωμένα.
Ακούραστα για το αποτέλεσμα που ορίζει την δική μας τύχη, των γονέων μας…που θα ορίσει το μέλλον των παιδιών μας!!!

Ελάτε στις 7 Νοεμβρίου μαζί μας.
Ψηφίστε τον συνδυασμό
.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2010 11:26