Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 19 Απριλίου 2015 17:27

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, δήμαρχος Κοζάνης: Ο δρόμος του λιγνίτη φτάνει στο τέλος του

Η ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κΟΖΑΝΗς ΣΤΗΝ εφημεριδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ στον ΦΟΡΗ ΠΕΤΑΛΙΔΗ

Ο δήμος Κοζάνης είναι η πρωτεύουσα του νομού και, εκτός από τον αστικό ιστό που διαθέτει, έχει παράλληλα και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Είναι εύκολη η διαχείριση αυτών των διαφορετικών προβλημάτων;

Ο δήμος Κοζάνης διαθέτει στα όριά του ένα μεγάλο αστικό κέντρο, παράλληλα όμως διαθέτει και μεγάλες εκτάσεις υπαίθρου. Για τη νέα δημοτική αρχή αποτελεί προτεραιότητα η ταυτόχρονη ανάπτυξη πολιτικών, τόσο στο αστικό περιβάλλον του δήμου, όσο και στην ύπαιθρο, μέσω της προώθησης του πρωτογενούς τομέα. Γι' αυτό και επιδιώξαμε να εκπονήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική προς την κατεύθυνση αυτή. Τα ζητήματα σαφώς είναι πολυσύνθετα και σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκονται σ' αυτά και άλλοι φορείς, όμως η αναζωογόνηση της υπαίθρου αποτελεί προτεραιότητα, και για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται δουλειά, καινοτομία, αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και όραμα.

Οι δήμοι μπορούν να αναλάβουν δράσεις προς όφελος των δημοτών σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης; Προς ποια κατεύθυνση και με ποιον τρόπο μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής τους;

Οι δήμοι επιβάλλεται να είναι κοντά στους πολίτες. Ειδικά στην εποχή μας η διαμόρφωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στοχεύουμε στο να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε τη λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του δήμου, αλλά και στο να δημιουργήσουμε νέες. Σημαντική, επίσης, είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας προς την κατεύθυνση αυτήν.

Το παραδοσιακό μεταπολιτευτικό κοινωνικό μοντέλο, που στηριζόταν κυρίως στην κατανάλωση και στις πελατειακές σχέσεις, έχει πια καταρρεύσει, και πλέον στόχος είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και σεβασμού.

Σε ποιους τομείς μπορεί να αναπτυχθεί ο δήμος, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας;

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κατευθυντήρια οδό, παράλληλα όμως θα πρέπει να αναπτυχθεί και η κοινωνική οικονομία, ώστε να παραχθεί προστιθέμενη αξία με έναν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα να προωθηθούν παραδοσιακές καλλιέργειες και δραστηριότητες, αλλά και νέες, όπως είναι, για παράδειγμα, τα αρωματικά φυτά.

Η ενέργεια αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς για την περιοχή, αλλά η κατεύθυνση πλέον θα πρέπει να είναι οι καθαρές τεχνολογίες και οι ΑΠΕ.

Παράλληλα, υπάρχουν περιθώρια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς στους οποίους η περιοχή ακόμη υστερεί, όπως είναι ο τουρισμός. Ο τόπος μας διαθέτει αξιόλογες φυσικές ομορφιές, καθώς και πλούσια λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εύστοχα και αποτελεσματικά.

Η δραστηριότητα της ΔΕΗ και η εξόρυξη του φτηνού λιγνίτη είναι τελικά «ευλογία» ή «κατάρα» για τον τόπο και τους κατοίκους του;

Η ανάπτυξη της ΔΕΗ και η εκμετάλλευση του λιγνίτη κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο ήταν μάλλον αναγκαιότητα, προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα. Με την έννοια αυτή, η εξόρυξη του λιγνίτη υπήρξε τότε «ευλογία» για τον τόπο. Αύξησε τα εισοδήματα και βελτίωσε τις καταναλωτικές δυνατότητες. Αυτό όμως δεν έγινε χωρίς συνέπειες σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Το περιβάλλον υπέστη μεγάλη υποβάθμιση, ενώ παράλληλα διαμορφώθηκε μια παραγωγική μονοκαλλιέργεια, καθώς δεν αναπτύχθηκαν όσο θα έπρεπε άλλοι κλάδοι της οικονομίας.

Ο δρόμος όμως του λιγνίτη φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, κι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό εδώ και πολλά χρόνια, με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα έβγαζαν την περιοχή από το μονόδρομο του λιγνίτη.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως ο λιγνίτης δεν είναι φθηνός. Η καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα οδηγεί τους δήμους στην αναζήτηση εναλλακτικών και ακριβών λύσεων, και το κόστος εν τέλει επιβαρύνει τους πολίτες, ενώ το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τις επόμενες γενιές, καθώς η περιοχή θα έχει υποστεί μια σημαντική υποβάθμιση σε πολλούς τομείς. Από αυτήν τη σκοπιά, η εκμετάλλευση του λιγνίτη τείνει να γίνει τρόπον τινά «κατάρα» για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Πιστεύετε ότι η ΔΕΗ πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ή αρκούν όσα έχει κάνει μέχρι τώρα;

Η ΔΕΗ αποδεδειγμένα δεν εφαρμόζει τα βέλτιστα μέτρα προστασίας κι αυτό έχει επισημανθεί από πολλούς αρμόδιους φορείς. Με προτεραιότητα την αποφυγή του κόστους, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων θυσιάζονται. Οφείλουμε, βέβαια, να πούμε πως έχουν γίνει θετικά βήματα και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά η κατάσταση επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική, αλλά και η εργατική νομοθεσία.

Θεωρείτε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων, αλλά και η σημερινή, αφήνουν την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπνεύσει ή τη στραγγαλίζουν;

Από το 2010 και έπειτα, παρατηρούμε μια σοβαρή οπισθοχώρηση της αυτοδιοίκησης. Οι κυβερνητικές πολιτικές αντιμετώπισαν την αυτοδιοίκηση με όρους δημοσιονομικούς και όχι αναπτυξιακούς. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει από την αυτοδιοίκηση, με τη χειραφέτηση, την οικονομική της ανεξαρτησία και τη γενικότερη υποστήριξή της. Από τη νέα κυβέρνηση αναμένουμε αυτήν τη μεταρρυθμιστική πνοή που χρειάζονται συνολικά το κράτος και η κοινωνία.

Πηγή:ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 19 Απριλίου 2015 17:35