Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 13:08

Σήμερα η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης για μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015, και ώρα 15.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ»

κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Συζήτηση-λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδας

Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 09:24