Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 11:53

Δήμος Βοϊου: Εξι υποτροφίες απο το κληροδότημα Κωσταντίνου Βέλλιου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ

Έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σιάτιστας η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά δύο διαγωνισμούς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου για τη χορήγηση έξι (6) υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού τομέα του Κράτους για σπουδές Πρώτου Κύκλου στο εσωτερικό.
Μία (1) από τις υποτροφίες θα δοθεί μεταξύ των καταγόμενων από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.
Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις μαζί με τις κενές από τον 1ο διαγωνισμό συμπληρώνονται με 2ο διαγωνισμό μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Μεταξύ ισόβαθμων κατά το διαγωνισμό αυτό, θα προτιμηθούν οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Ο πρώτος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ο δεύτερος διαγωνισμός στις 27 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή.
Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ευρώ το μήνα και ο χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 25η Αυγούστου 2015 και το αργότερο είκοσι μέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού, δηλ. μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με την ένδειξη
«Για το Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών», Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 11:58