Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 11:02

Χρηματοδοτήσεις 285 εκ € για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

   100922_anko                                             
Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τον
«Εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Η προκήρυξη αφορά στα γνωστά σε όλους «Σχέδια Βελτίωσης» που συνιστούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για επενδύσεις στο γεωργικό τομέα.


Δικαιούχοι του προγράμματος, που ανέρχεται στα 285 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), είναι οι κατά «κύριο επάγγελμα» αγρότες που δραστηριοποιούνται σ' ολόκληρη τη χώρα.

Για την περιοχή Α, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, που ανήκουν οι Περιφέρειες Κεντρικής – Ανατολικής – Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης, το ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 125 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος, όπως και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, είναι η βελτίωση των επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:

της προστασίας των φυσικών πόρων

της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων

της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών

της προστασίας της δημόσιας υγείας και

της βελτίωσης της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ορισμένα στοιχεία του προγράμματος:

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό επενδύσεων, ανά γεωργική εκμετάλλευση: 500.000 ευρώ.

Παρεχόμενη ενίσχυση: 50% (για Nέους Aγρότες 60%) του επιλέξιμου ποσού των επενδύσεων.

Περίοδος υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από 18 φεβρουαρίου μέχρι 18 απριλίου.

Η αίτηση ενίσχυσης και ο φάκελος υποψηφιότητας συντάσσεται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο – δικαιούχο αγρότη και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή από τεχνολόγο γεωπονίας για αιτήσεις ενίσχυσης μέχρι 150.000 ευρώ.

Οι φάκελοι υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στη συνέχεια, αφού αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν, τίθενται υπόψη γνωμοδοτικής επιτροπής για τη σύνταξη του οριστικού πίνακα κατάταξης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Η διάρκεια των επενδύσεων ή αλλιώς η διάρκεια υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων ανέρχεται σε 24 μήνες και η δημόσια οικονομική ενίσχυση χορηγείται το πολύ σε 3 δόσεις.

Για πρώτη φορά:

Θεσπίζεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής, έναντι της επιχορήγησης, για την αντιμετώπιση των πρώτων δαπανών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ενισχύεται η εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της ίδιας εκμετάλλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα πρέπει, αφού ενημερωθούν αρχικά από τους αρμόδιους φορείς, να επιλέξουν το σύμβουλο-μελετητή γεωπόνο για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας και την έγκαιρη οριστικοποίηση αυτού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αποστολή στο Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο Κέντρο Ενημέρωσης Αγροτών της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ (υπεύθ. κ. Μιμίκος Κώστας, τηλ. 2461024022).

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 11:07