Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015 10:55

Η απάντηση της προέδρου του ΟΑΠΝ Φ. Φτάκα στο δημοσίευμα του vetonews για τον διαγωνισμό στο Δημοτικό Ωδείο κοζάνης

Οι επίμαχες αποφασεις του ΟΑΠΝ που δημοσιεύτηκαν στην διάγεια. Αριστερά η μοριοδοτηση των τίτλων και δεξιά η απόφαση αφαίρεσής τους Οι επίμαχες αποφασεις του ΟΑΠΝ που δημοσιεύτηκαν στην διάγεια. Αριστερά η μοριοδοτηση των τίτλων και δεξιά η απόφαση αφαίρεσής τους

Απάντηση στο άρθρο VETONEWS.GR με τίτλο «Προκήρυξη θέσεων διαγωνισμού στο Δημοτικό Ωδείο για τους ''φίλους'' της προέδρου του ΟΑΠΝ και του Δημάρχου Κοζάνης;»

 κ. Δ/ντα

Μ’ αφορμή το άρθρο σας «Προκήρυξη θέσεων διαγωνισμού στο Δημοτικό Ωδείο για τους ''φίλους'' της προέδρου του ΟΑΠΝ και του Δημάρχου Κοζάνης;» και προκειμένου οι αναγνώστες σας να σχηματίσουν μια αντικειμενική και πιο ολοκληρωμένη εικόνα των όσων περιγράφετε θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

  • Η προκήρυξη της θέσης του καλλιτεχνικού Δ/ντη του Ωδείου έγινε από τη Νέα Δημοτική Αρχή για πρώτη φορά φέτος και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η διαδικασία πέρασε  από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ορίζει το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο γίνονται οι προσλήψεις.  Έτσι σύμφωνα με το Υπουργείο η προβλεπόμενη διαδικασία ορίζει την εφαρμογή  του Προεδρικού Διατάγματος  524 /17-6-1980 και μόνο.
  • Ο ΟΑΠΝ όμως κατά την  1η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στις 17 Αυγούστου 2015, εκτός της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος  524/1980 θεώρησε καλό να προσθέσει αναλυτικά και μερικά κριτήρια μοριοδότησης (πτυχία και προϋπηρεσία), πιστεύοντας ότι θα διευκόλυναν την επιτροπή στην κατάταξη των υποψηφίων καθώς ίσχυαν σε προκηρύξεις πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού προηγούμενων ετών αλλά όχι του καλλιτεχνικού διευθυντή για τον οποίο απαιτούνται και εξετάζονται αρκετά περισσότερα προσόντα.
  • Μετά την ακύρωση της 1ης δημοσίευσης της προκήρυξης λόγω εκλογών και την συμβουλευτική εισήγηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουσικών Δημοτικών Ωδείων  αλλά και δικής μας επερώτησης στο Υπουργείο, το Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με νέα του απόφαση αφαίρεσε  από την αναδημοσίευση της ίδιας προκήρυξης στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 τα δυο κριτήρια μοριοδότησης (πτυχία και προϋπηρεσία), χαρακτηρίζοντας τα εκ του περισσού καθώς στο άρθρο 5, παράγραφο β) του Προεδρικού Διατάγματος 524/1980 προβλέπεται η κατάρτιση με αξιολογική σειρά πίνακα των υποψηφίων καλλιτεχνικών Δ/ντων λαμβάνοντας υπόψη πολύ περισσότερα από τα δυο προαναφερθέντα κριτήρια.
  • Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 του ΠΕ ορίζεται ξεκάθαρα ότι «η κριτική επιτροπή μετ’ εκτίμησιν των προσόντων των υποψηφίων και τήρησιν των υπέρ αυτών τυχόν ευεργετικών διατάξεων  και δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της καταρτίζει πίνακα κατ’ αξιολογικήν σειράν».
  • Ο ΟΑΠΝ επικοινώνησε με πολλά άλλα Δημοτικά Ωδεία της χώρας, ρωτώντας για την διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή κάτι αντίστοιχο, δεσμευτικό για όποια επιπλέον διαδικασία επιλέξει το κάθε ωδείο, γι’ αυτό το λόγο και υπάρχουν προκηρύξεις με μοριοδότηση και άλλες χωρίς αυτήν.
  • Εμείς επιλέξαμε και μετά τις υποδείξεις των φορέων που συμβουλευτήκαμε να εφαρμόσουμε μόνο το ΠΔ 524/1980 για ν’ αποφύγουμε τον κίνδυνο ενδεχόμενης εμπλοκής του διαγωνισμού, όπως αρμοδίως μας τονίστηκε, σε περίπτωση που διατηρούσαμε διατάξεις που δεν είναι υποχρεωτικές και δεν προβλέπονται από τη διαδικασία.
  • Η επιτροπή για την επιλογή του καλλιτεχνικού Δ/ντη εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από σχετική εισήγηση του ΟΑΠΝ και ολοκλήρωσε το έργο της με την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα για όλους τους υποψηφίους, στο σύνολο τους 7.
  • Συνυπολόγισε όλα τα προσόντα των υποψηφίων για αυτή τη θέση λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πτυχία- όσα συνδέονται με το αντικείμενο της θέσης - όσο την διδακτική προϋπηρεσία, την καλλιτεχνική δραστηριότητα αλλά και τις ικανότητες διοίκησης. Εκτός των άλλων διαδικασιών αξιολόγησε τους υποψηφίους και με συνέντευξη για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ τους και για να εκτιμήσει  πιο αντικειμενικά τις δυνατότητες τους για τη θέση του  καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΩΚ. Εν ολίγοις τήρησε την αξιολόγηση βάσει των προσόντων που περιγράφονται στην προκήρυξη και φυσικά όσων δικαιολογητικών κατατέθηκαν από τους υποψηφίους.

Καταλήγοντας θεωρούμε ότι όλη η διαδικασία ήταν διαφανής, αξιοκρατική και σύννομη, και γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι είναι συκοφαντικά και εκ του πονηρού τα σχόλιά σας, του τύπου «βρήκαν το παράθυρο του συνδικαλιστή και το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 523/1980 και εξαίρεσαν την μοριοδότηση των τίτλων σπουδών στον Δήμο της Κοζάνης για να διευκολύνουν την πρόσληψη «φίλων συγγενών  η των δικών μας  παιδιών».

Εξάλλου ο επιλεγείς ως καλλιτεχνικός Δ/ντης του ΔΩΚ κ. Τζούκας συνεργάστηκε  μόνο 1 χρόνο με  τη νέα Δημοτική Αρχή,  ορισμένος μάλιστα ως Δ/ντής από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με την οποία συνεργάστηκε στενά πάνω από 23 χρόνια. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε  να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τα λεγόμενα σας  «φίλος,  συγγενής ή δικό μας παιδί». Χαρακτηρισμοί τέτοιου είδους είναι ξένοι με τη φιλοσοφία μας και με την πολιτική μας και δεν ταιριάζουν με την καθημερινή μας πρακτική ως Δημοτική Αρχή καθώς αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες επί ίσοις όροις.

Λυπόμαστε τέλος, διότι παρόμοια άρθρα δεν συνάδουν με τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Για οποιοδήποτε θέμα καλόν είναι πρώτα να πραγματοποιείται έρευνα και  να διασταυρώνονται οι πληροφορίες και μετά να συντάσσεται το σχετικό άρθρο, διαφορετικά κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως λιβελογράφημα.

Για τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

Η Πρόεδρος

Φανή Φτάκα – Τσικριτζή

Το σχόλιο απάντηση του συντάκτη ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΤΑΒΑ

Απο την απάντηση της κ. Φτάκα τα ερωτήματα πληθαίνουν.

Γιατί ο ΟΑΠΝ συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις ενός συνδικαλιστικού οργάνου και οχι με τις πρακτικές των περισσοτέρων ωδείων της χώρας; Ποιός είναι ο φορέας του οποίου τις υποδείξεις ακολούθησε ο οργανισμός ΟΑΠΝ προκειμένου να αποφύγει ‘’εμπλοκή’’ στον διαγωνισμό;

 Γιατί συνεχίζει η κ. Φτάκα να επικαλείται τον συνδικαλιστικό φορέα των ωδείων και οχι με ρητό και κατηγορηματικο τρόπο την απόφαση οδηγία του αρμοδιου υπουργείου;

Την επιτροπή που ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των υποψηφίων ποιά πρόσωπα την αποτελούν, και ποιός η ποιοί τους επέλεξαν;

Αλήθεια πως εξηγεί η κ. Φτακα το γεγονός οτι ενώ η ίδια και η παραταξή της έψαχναν αντικαταστάτη για την θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, σήμερα ξαφνικά  ''πανηγυρίζει'' για την ''επιλογή'' του προσώπου που επι 17 χρόνια ηταν δορισμένος στο ιδιο πόστο απο την προηγούμενη δημοτική αρχή της οποίας τα εργα τις επιλογές και τις ημέρες τοσο ο ιδια οσο και ο δήμαρχος έχουν καταδικάσει.

Αλήθεια πιο ‘’φως το αληθινό’’ φώτισε το μυαλό της κ. Φτακα και του δημάρχου Λ.  Ιωαννιδη ώστε υποχρέωσαν τον Οργανισμό να προβεί σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις που είναι στα ορια της νομιμότητας για να επιλέξουν αυτόν που ηθελαν να αντκαταστήσουν;

Τέλος τα υπονοούμενα για λιβελογραφήματα τα επιστρέφω στην Οικολόγο κ. Φανή Φτάκα Τσικριτζή, Ενοχλείται απο το ρεπορταζ οπως και πολλοί αλλοι ομολογοί της που κάθησαν στην ιδια καρέκλα και που δεν ευαγγελίζονταν το καινούργιο. Δεν μου προξενεί καμία εντύπωση η συμπεριφορά της. Ας θυμάται όμως η κ. Φανή Φτακα Τσικριτζή οτι όσοι ασκούν διαχείρηση εξουσίας κρίνονται κατά κύριο λόγο απο τις πράξεις και όχι για τις προθέσεις,  που περιγράφονται στις υποχέσεις τους.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 09:42