Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 16:52

O Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών και των συμμετοχικών διαδικασιών που υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προωθούμε ενισχυμένα σας ενημερώνουμε, συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν και για τα παρακάτω :


1. Η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού εγκρίθηκε από το Κεντρικό ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ του ΥΠΕΚΑ (στις 05/12/2014) για να προωθηθεί στο Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα για προετοιμασία του Σχεδίου ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης που, στη συνέχεια, θα σταλεί στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ).
2. Σε ότι αφορά στη παλαιά γραμμή ΟΣΕ έκτασης περίπου 14,5 στρ. που διέρχεται από την υπόψη περιοχή μετεγκατάστασης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε απόφαση παραχώρησης προς το Δήμο Κοζάνης έναντι συμφωνημένου αντιτίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.
3. Για τη διευθέτηση των ιδιοκτησιών των κατοίκων του παραπλεύρως οικισμού Αργίλου, έκτασης 27 στρ. περίπου, μέσα στο χώρο της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, έχουν αποτυπωθεί τα αγροτεμάχια από την ΑΝΚΟ, συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανταλλαγής με τα αναλογούντα οικόπεδα.
4. Οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την επιλεγείσα θέση μετεγκατάστασης καθώς και από την οριοθετηθείσα περιοχή του ΓΠΣ Κοζάνης, θα μετατοπισθούν σε εφαρμογή απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ισχύει με πρόσφατο έγγραφό της.
Για το υπόψη έργο χαράχθηκε η νέα όδευση και εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.
5. Τα θέματα των παραπάνω περιπτώσεων 2, 3 και 4 θεωρούμε ότι θα επιλυθούν και για το λόγο αυτό δεν λήφθηκαν υπόψη «ως προβλήματα» κατά το σχεδιασμό της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης και οι αντίστοιχες εκτάσεις εντάχθηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
6. Με το σκεπτικό ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές επί της πολεοδομικής μελέτης (ήδη το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ την ενέκρινε), αναλάβαμε πρωτοβουλίες με αλληλοκαλυπτόμενες φάσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι.
7. Θα εντατικοποιήσουμε τις επαφές με τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ Α.Ε. έτσι ώστε να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των γραμμών υψηλής τάσης από τη νέα θέση του οικισμού Ποντοκώμης και γενικότερα από το χώρο που καλύπτει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κοζάνης.
Για το θέμα της υποβολής Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης:
- ο Δήμος Κοζάνης θα διαθέσει τον αναγκαίο χώρο καθώς και προσωπικό για την παροχή Υποδειγμάτων Αιτήσεων, την παραλαβή των συμπληρωμένων Αιτήσεων και τον αρχικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, ενημερώνοντας επιτόπου τον ενδιαφερόμενο για τις πιθανές ελλείψεις, με την παράδοση του Δελτίου Ελέγχου Πληρότητας Αίτησης,
- η ΑΝΚΟ ολοκλήρωσε ήδη την αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα παραλαβής, κωδικοποίησης και συστηματοποίησης των Αιτήσεων, εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, διασταύρωσης δεδομένων και κάθε άλλου παραδοτέου χρήσιμου για τη διαχείριση όλης της πληροφορίας που θα συλλεγεί, μέχρι και τη διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους.
Όπως γίνεται αντιληπτό το θέμα της μετεγκατάστασης ενός οικισμού είναι σύνθετο και χρονοβόρο.
Απαιτεί συνεργασίες και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οποίες και δεσμευόμαστε.
Σας ευχαριστούμε όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 17:22