Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 20 Μαϊος 2016 12:12

Πρόγραμμα δωρεάν συμμετοχής παιδιών στις κατασκηνώσεις της Στέγης παιδιού Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» στον Πτελεό Μαγνησίας

Από Δευτέρα 23-05-2016 έως και 03-06-2016 διαρκεί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν συμμετοχής παιδιών στις κατασκηνώσεις της

Στέγης παιδιού Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» στον Πτελεό Μαγνησίας. Η δράση αφορά σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας, του τελευταίου οικονομικού έτους.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Πιστοποιητικό ή Μόνιμης Κατοικίας.
4.Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Μαϊος 2016 12:16