Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 08:45

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 4468/05-10-2016 απαντητικού εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.)  

         με θέμα: «Ενημέρωση πορείας ολοκλήρωσης ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013-πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»αποφασίσθηκε, η συγκρότηση  Επιτροπής μελέτης των αναφερομένων στο έγγραφο στοιχείων, επειδή είναι, εν πολλοίς, ασαφή και ελλιπή.

Έργο  της Επιτροπής είναι η μελέτη και η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας.  Ειδικότερα:

  1. Το ύψος των πόρων που φέρνει το νέο ΕΣΠΑ, η αξιοποίησή τους.

  2. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής.

  3. Οι δαπάνες του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

  4. Οι απεντάξεις  έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάξεις στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  5. Η παρακολούθηση της πορείας του ΠΕΠ δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 καθ’ όλη τη διάρκεια  υλοποίησής του.

         Η επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση βάσει δεδομένων υπαρκτών, χειροπιαστών, αδιάψευστων, η οποία θα  κατατεθεί  ενώπιον της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης που  προγραμματίσθηκε για τις 24/10 στη Φλώρινα, που είναι ανοιχτή διαδικασία, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

 

Για τη «Νέα Πρόταση Μηχανικών»

Ο Επικεφαλής

Νίκος Συλλίρης