Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 10:48

Γενική συνέλευση της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Προσκαλούνται τα μέλη της

«ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση,

την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8:00 μ.μ.,

στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός δράσης Μαρτίου 2016-Σεπτεμβρίου 2016.

2. Οικονομικός απολογισμός Μαρτίου 2016-Σεπτεμβρίου 2016.

3. Προϋπ/σμός νέας διαχειριστικής περιόδου 9ος/2016-3ος 2017.        

4. Σχεδιασμός δράσεων επόμενου 6μήνου.

5. Διάφορα θέματα-Δράση Συντονιστικής Επιτροπής-Συζήτηση.

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια Αρχαιρεσιών.

 

Το Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»