Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 10:32

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

alt
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨ ενόψει της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη νέα οδηγία που αφορά στα δικαιώματα των βιομηχανικών εκπομπών αερίων σας καταθέτει, με την παρούσα επιστολή, στοιχεία και δεδομένα προς την καλύτερη ενημέρωσή σας,  προκειμένου να διευκολύνει τις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις που θα κληθείτε να λάβετε για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα.

Α. Η υφιστάμενη κατάσταση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας (αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα) ανέρχεται σε 10.965 MW εκ των οποίων τα 5.250 MW προέρχονται από θερμικές μονάδες παραγωγής Η/Ε, με καύσιμο τον εγχώριο λιγνίτη. Από αυτά, τα 4.400 MW παράγονται από τις 16 λιγνιτικές Μονάδες που είναι εγκατεστημένες δίπλα στα λιγνιτωρυχεία των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας εργάζονται σήμερα πάνω από 10.000 άνθρωποι, ενώ είναι γνωστό ότι από αυτή τη δραστηριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. εξαρτάται άμεσα η οικονομία της περιοχής και η αναπτυξιακή της προοπτική, καθώς υπάρχουν πολλές παράλληλες οικονομικές δράσεις που είναι συνυφασμένες  με την μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας.

Β. Η οδηγία 2003/87/ΕΚ για την βελτίωση του περιβάλλοντος, με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν, ορίζει ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών αέριων ρύπων από την καύση των στερεών καυσίμων για την σκόνη, το διοξείδιο του άνθρακα CO2, το διοξείδιο του θείου SO2 και τα οξείδια του αζώτου NOχ, ανά καμινάδα. Η ηλικία των 16 λιγνιτικών Μονάδων Παραγωγής Η/Ε στη Δυτική Μακεδονία είναι από 7 έως 50 χρόνων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι από πολύ  δύσκολο έως αδύνατο για τις περισσότερες από αυτές  να λειτουργούν εντός των δεσμευτικών ανώτατων ορίων που θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την 1/1/2016, αφού σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με παλαιές τεχνολογίες.

Γ. Με τους εθνικούς νόμους 3175/03, 3587/07 και 3734/09 χορηγήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια παραγωγής Η/Ε για την ανανέωση και αντικατάσταση των παλαιών της μονάδων, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας άνευ περιορισμού ισχύος. Η ΔΕΗ Α.Ε. με καθυστέρηση 5 χρόνων αποφάσισε να εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα 2009 – 2014, την κατασκευή και λειτουργία δύο νέων, σύγχρονων, υψηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικών μονάδων σε αντικατάσταση των παλαιών. Μία στο Νομό Φλώρινας (ΑΗΣ ¨Μελίτη ΙΙ¨) και μία στον Νομό Κοζάνης (ΑΗΣ ¨Πτολεμαΐδα V¨). Αναφέρουμε ότι οι διαδικασίες για την κατασκευή των εν λόγω μονάδων βρίσκονται στο ακόλουθο στάδιο: Για τον  μεν ΑΗΣ ¨Πτολεμαΐδα V¨ αναμένεται εντός του μήνα Απριλίου η δημοπράτηση της μονάδας με διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Για τον δε ΑΗΣ ¨Μελίτη ΙΙ¨ η δημοπράτηση της μονάδας συνδέεται με τον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην εκμίσθωση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης. Με δεδομένο ότι  αυτού του είδους οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και συνυπολογιζόμενου του χρονικού διαστήματος για τη ολοκλήρωση της κατασκευής που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια, πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι οι μονάδες αυτές  θα μπορέσουν να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, στην καλύτερη περίπτωση, το έτος 2017.

Δ. Με βάση όσα ορίζει η ισχύουσα Οδηγία, μετά το 2016 οι δέκα από τις δεκαέξι μονάδες της περιοχής θα πρέπει να ενταχθούν στο μεταβατικό στάδιο και θα έχουν ανώτατο χρονικό όριο λειτουργίας (καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας), 20.000 ώρες (περίπου 2,5 χρόνια) ανά καμινάδα, λόγω υπέρβασης ρύπων. Οι 4 μονάδες θα τεθούν εκτός λειτουργίες σταδιακά από το 2010 έως το 2014 λόγω αντικατάστασης, με αποτέλεσμα να απομείνουν σε λειτουργία -στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας- 2 μονάδες συνολικής ισχύος 690 MW. Επιπρόσθετα, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν εκτιμήσεις ότι κατά τη συζήτηση του Ιουνίου θα αποφασισθεί η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων για το καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας των παλαιών λιγνιτικών μονάδων.

Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές

Είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό, ότι αν στη συζήτηση του Ιουνίου επικρατήσει το σενάριο της κατάργησης των μεταβατικών διατάξεων, για το καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας των παλαιών λιγνιτικών μονάδων, τότε θα τεθούν εκτός λειτουργίας δέκα λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 3.000.MW. Σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές ότι  τίθενται πλέον σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, την ασφάλεια της τροφοδοσίας, την συναλλαγματική αιμορραγία για αγορά Η/Ε, την απώλεια χιλιάδων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στην περιοχή, την απαξίωση και εγκατάλειψη του εθνικού μας καυσίμου, του λιγνίτη.

Για τους λόγους αυτούς το Συνδικάτο “Σπάρτακος” εκφράζοντας τυπικά και ουσιαστικά το σύνολο των εργαζομένων του ενεργειακού λεκανοπεδίου της Δυτικής Μακεδονίας, ζητά από εσάς να λάβετε υπόψη σας κατά τη συγκεκριμένη συζήτηση, την ανάγκη διασφάλισης και διεύρυνσης του προβλεπόμενου από τις μεταβατικές διατάξεις καθεστώτος περιορισμένης λειτουργίας των μονάδων (20.000 ώρες), έτσι ώστε η ΔΕΗ Α.Ε. που ορίστηκε με τον νόμο 3175/2003 ως προμηθευτής ¨τελευταίου καταφυγίου¨ δηλαδή ο προμηθευτής που έχει την υποχρέωση προμήθειας Η/Ε στους επιλέγοντες πελάτες ακόμη και αν αυτοί έχουν σύμβαση με άλλους προμηθευτές, να προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιών της μονάδων, σε συνάρτηση με τα εκμεταλλεύσιμα λιγνιτικά αποθέματα.  

Σε διαφορετική περίπτωση εκτιμούμε ότι θα έχετε πολύ εύκολα συνηγορήσει στην οπισθοδρόμηση και στον μαρασμό της ΔΕΗ Α.Ε. και κατ’ επέκταση στον οικονομικό μαρασμό της χώρας αλλά και στην απαξίωση του Εθνικού μας καυσίμου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 11:29