Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017 13:22

Με υπογραφή Αχτσιόγλου ορίστηκαν τα μελη του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινω- νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι εξής:

 1. Ο Παπουτζής Λάζαρος του Κυριάκου, νηπιαγωγός ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τσουμήτα Κων/νο του Σταύρου  δάσκαλο.

2. Η Τσάλκου Αικατερίνη του Γρηγορίου δικηγόρος ως Αντιπρόεδρος Α, με αναπληρωτή τον Πουρνάρα Αθανάσιο του Αντωνίου συνταξιούχο εκπαιδευτικό.

3. Ο Γκέτσης Ευάγγελος του Γεωργίου με  πολιτικός μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος Β, με αναπληρωτή τον Παπούλκα Χρήστο του Ανδρέα με οικονομολόγο.

4. Η Κολέντση Ελένη του Ιωάννη  διοικητική υπάλληλος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ασημοπούλου Σοφία του Δημήτρη  βαλκανιολόγο.

5. Η Στεργιούλα Βαλαλάκη του Παρασκευά με  κοινωνική λειτουργός ως τακτικό μέλος, με αν πληρώτρια την Δαουτοπούλου Μελπομένη του Χρήστου  διοικητική υπάλληλο.

6. Η Σιδηροπούλου Αγνή του Δημητρίου με  εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατό μων με Αναπηρία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Βασίλη του Γρηγορίου.

7. Ο Σαρνατζίδης Γεώργιος του Χρήστου εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου, ως τακτικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί- ζεται για 3 χρόνια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017 13:37