Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 09:03

Η Τζιούτζια Πολύμνια μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Σερβίων σε ρόλο διπλωμάτη

Από 16  έως 18 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε  με  μεγάλη επιτυχία στη  Θεσσαλονίκη, στο χώρο  του «Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου,  η  1η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών
του Ο.Η.Ε.  για  τα  δικαιώματα του ανθρώπου  «Μαθητές σε  ρόλο διπλωμάτη». Η  διοργάνωση  τελούσε υπό  την Αιγίδα του  Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC),  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας  και  Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών  και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και  του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Πρόεδρος  της Οργανωτικής  Επιτροπής του  Συνεδρίου ήταν η  καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Δρ. Παρασκευή  Νάσκου – Πετράκη και  εισηγητές μεταξύ  άλλων ο Δημήτριος Φατούρος, υπεύθυνος Επικοινωνίας για  Ελλάδα  και  Κύπρο του  Κέντρου Πληροφόρησης ΟΗΕ των Βρυξελλών,  και ο Δρ. Δαμιανός  Σεφερίδης από  το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή  για τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα στη  Γενεύη.
Στο εν λόγω  Συνέδριο συμμετείχαν μαθητές από τα  Γυμνάσια και  τα Λύκεια όλης  της  χώρας  αλλά  και  της  Κύπρου, δημόσια  και ιδιωτικά. Από  την Περιφ. Ενότητα Κοζάνης έλαβαν μέρος συνολικά πέντε  μαθητές, ενώ το Λύκειο Σερβίων εκπροσωπήθηκε από  μένα με  συνοδό καθηγήτρια την Λυκειάρχη κα. Κουρελή.
Οι μαθητές  χωρίσθηκαν  σε  Επιτροπές, όπως για  παράδειγμα Επιτροπή για  ίση  εργασία και  εργασία ισότιμης  αξίας, Επιτροπή  για  την απαγόρευση  των  φυλετικών  διακρίσεων, Επιτροπή  για  την  ελευθερία σκέψης, συνείδησης  και  θρησκείας, Επιτροπή  για  το  δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία κ.ο.κ. Εγώ συμμετείχα στην  Επιτροπή «Ισότιμη Εκπροσώπηση των δύο φύλων» και  εκπροσωπούσα,  για  τις  ανάγκες των  συνεδριάσεων, το  κράτος  της  Αυστρίας. Κατέθεσα γραπτή Εισήγηση  με  τις  θέσεις της  Αυστρίας στα  ζητήματα  ισότιμης εκπροσώπησης και  έλαβα  μέρος στις  συζητήσεις που ακολούθησαν  στις  συνεδριάσεις  της Επιτροπής  προκειμένου να  συνταχθεί το  «Κείμενο Θέσεων»  της Επιτροπής. Όπως  ήταν  αναμενόμενο υπήρξε  αντιπαράθεση θέσεων μεταξύ των «κρατών», διότι  δυστυχώς η  ισότιμη εκπροσώπηση των  δύο φύλων σε  πολλά κράτη αποτελεί όχι  δεδομένο αλλά  ζητούμενο.
 
Ταυτόχρονα με τις εργασίες των επιτροπών την δεύτερη  ημέρα του  Συνεδρίου οι καθηγητές – συνοδοί παρακολούθησαν παράλληλο πρόγραμμα. Οι  Εισηγητές Νεφέλη Χουρμούζη, Δημήτριος  Φατούρος, Δρ. Δαμιανός Σερεφίδης ανέπτυξαν  θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ψυχολόγος Ιωάννα  Μπλέκα ανέλυσε τις  επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο οικογενειακό και  σχολικό  περιβάλλον. Ακολούθησε συζήτηση και ομιλία  της  Προέδρου της Οργανωτικής  Επιτροπής.
Η συμμετοχή μάς βοήθησε να  γνωρίσουμε  τη διαδικασία  μιας διεθνούς Επιτροπής, τη Διπλωματία  όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού βασισμένη σε κανόνες και γενικότερα τον  τρόπο λειτουργίας και  λήψης αποφάσεων  στις Επιτροπές του  ΟΗΕ.  Για μένα  προσωπικά η συμμετοχή  μου  στο Συνέδριο αυτό  μου έδωσε την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθώ ακόμη  περισσότερο όσον  αφορά την σπουδαιότητα  και την  αξία  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων, να ενημερωθώ  από  τους ειδικούς  στα  θέματα  αυτά για  τις  σχετικές  διεθνείς  συμβάσεις για  την  προστασία τους και  για  τις διαφορετικές   πολιτικές που  εφαρμόζουν τα  κράτη  στο  συγκεκριμένο θέμα.
Αξίζουν  συγχαρητήρια στους  εμπνευστές  και  διοργανωτές του Συνεδρίου και θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφέρω την στήριξη και συμπαράσταση που μου προσέφερε η κα. Κουρελή προ και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 
Πολύμνια  Τζιούτζια
Μαθήτρια  της Α΄ Λυκείου 
ΓΕ. Λ. Σερβίων
 
 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών
Θέμα: Ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Χώρα  : Αυστρία
 
Η   Αυστρία ως  μία φιλελεύθερη  και δημοκρατική  χώρα θεωρεί προτεραιότητα  και  βασική  αρχή της  πολιτικής  της  την  καλύτερη προώθηση και  προστασία των  δικαιωμάτων  των  γυναικών σε  όλες  τις  εκφάνσεις  της κοινωνικής  και  δημόσιας  ζωής. Αποσκοπεί στην  χειραφέτησή  τους  σε πολιτικούς,  κοινωνικούς  και  δημόσιους  τομείς,  προασπίζοντας το  δικαίωμα  συμμετοχής  όλων  των ανθρώπων στην λήψη αποφάσεων που  καθορίζουν  το  μέλλον  τους  και  το  δικαίωμα  κατοχής δημόσιων  αξιωμάτων.
Ειδικότερα  ακολουθώντας  και  εφαρμόζοντας την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  (άρθρα 2, 21, 23),  τηνΕυρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ , άρθρο14 -  απαγόρευση διακρίσεων), τη Σύμβαση για  την Εξάλειψη όλων  των  Μορφών  Διακρίσεων σε  βάρος των Γυναικών, έχει  υλοποιήσει μια  σειρά μέτρων τα  οποία στοχεύουν στην ισότιμη  εκπροσώπηση  των γυναικών, όπως την  απαγόρευση δια  νόμου  κάθε  μορφής διακρίσεων,  την θέσπιση Κωδίκων Εταιρικής Διακυβερνήσεως  και ελεγκτικών   για  την  τήρηση της ίσης  εκπροσώπησης. Επίσης, η Ομοσπονδιακή Νομοθετική  Πράξη περί  ίσης  μεταχείρισης προστατεύει από τις  διακρίσεις  και  εγκαθιδρύει την Ομοσπονδιακή Επιτροπή ίσης  μεταχείρισης  που  λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Γυναικών.
Αξίζει  να αναφερθεί ότι στην  Αυστρία υπάρχουν πολλά  ιστορικά  παραδείγματα συμμετοχής  γυναικών σε  δημόσια αξιώματα. Ενδεικτικά  και χαρακτηριστικά γεγονότα αποτελούν η  περίπτωση της Olga Rudel- Zeynek,  η οποία είναι  η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που  ηγήθηκε ενός κοινοβουλευτικού σώματος καθώς επίσης και η απόκτηση του δικαιώματος  ψήφου των γυναικών το έτος 1919.
Θεωρούμε  ότι  το δικαίωμα της  συμμετοχής  των γυναικών στον  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα, και  το  δικαίωμα στην εκπροσώπηση είναι αναφαίρετο, αναπόσπαστο  και αδιαίρετο  τμήμα  των  οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε  ένα  κράτος  δικαίου. Προσπαθούμε  να  προωθήσουμε αυτή την πολιτική μας  σε  όλα τα επίπεδα, τόσο στο εσωτερικό της  χώρας, όσο και  στο εξωτερικό,  συμμετέχοντας ενεργώς σε όλες τις  αντίστοιχες επιτροπές των διεθνών οργανισμών.
 
                                                                                                                                Πολύμνια  Τζιούτζια
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 09:06