Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 09:38

Η απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τους νέους Αντιπεριφερειάρχες, όπου αλλάζει την Ελισσάβετ Παναγιωτίδου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζει τον ορισμό ως Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, των κάτωθι Περιφερειακών Συμβούλων, με τους αντίστοιχους

τομείς αρμοδιοτήτων:

  1. Της Μαρίας Καρυπίδου, με τομέα αρμοδιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
  2. Του Θεοφύλακτου Ζυμπίδη, με τομέα αρμοδιότητας ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
  3. Του Ματθαίου Καλαϊτζόπουλου, με τομέα αρμοδιότητας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
  4. Του Θεόδωρου Θεοδώρου, με τομέα αρμοδιότητας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
  5. Του Κωνσταντίνου Γέρου, με τομέα αρμοδιότητας  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
  6. Του Σταύρου Γιαννακίδη, με τομέα αρμοδιότητας ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η θητεία των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 09:44