Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 11:19

Αίτηση εγγραφής για τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων

Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις

παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Οδοποιία
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Βοΐου έως και τις 20-04-2017.

Πληροφορίες στο τηλ. 2465350211 / 50205 κ. Χαλτογιαννίδη Νικόλαο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 11:26