Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017 18:16

Η ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καταδικάζει την απόφαση της συγκλήτου για το θέμα των μεταπτυχιακών

Ως μέλη του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΠΔΜ, αναγνωρίζουμε ότι εξαιτίας τής με αριθμό 39/26-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου, η οποία αφορούσε την παροχή δυνατότητας στα τέκνα των καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για δωρεάν φοίτηση –ως υπεράριθμα–

στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος με τίτλο «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», έχει προκληθεί μεγάλη κοινωνική και ηθική βλάβη στο Ίδρυμα από τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σεβόμενοι το Καταστατικό της ίδρυσης του Συλλόγου μας, αισθανόμαστε το χρέος και την ανάγκη να προστατεύσουμε το Πανεπιστήμιό μας. Ανεξάρτητα από το αν η απόφαση της Συγκλήτου αναιρέθηκε στην πράξη και τελικά ανακλήθηκε, με την ανακοίνωση αυτή τοποθετούμαστε επί της αρχής, καθώς το θέμα και έκταση πήρε και τριγμούς στο ίδρυμα προκάλεσε.

1. Η απόφαση, ανεξαρτήτως προθέσεων, προσλήφθηκε ως συντεχνιακή και κοινωνικά άδικη, επειδή προωθεί την εκπαιδευτική ανισότητα και την οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι ευλόγως έγινε έτσι αντιληπτή, επειδή ήταν εσωστρεφής, αποσπασματική και μη ανακοινώσιμη. Επομένως ήταν μία λανθασμένη απόφαση.

2. Θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό ότι στο Πανεπιστήμιό μας: α) εκτός από τα αυτοχρηματοδοτούμενα, λειτουργούν και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς δίδακτρα και β)σε άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προβλέπεται προσφορά υποτροφιών επίδοσης και ανταποδοτικών υποτροφιών.

3. Πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας θα πρέπει να επεξεργαστεί μια συνολική, δημόσια, διαφανή και με ορατή τη διαδικασία διεκδίκησης πολιτική υποτροφιών (π.χ. με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος), δίνοντας μάλιστα προτεραιότητα στους κοινωνικά αδύναμους. Έτσι μόνο μπορεί να νοηθεί ως δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, να ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία του και να συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την ανακοίνωση πάρθηκε πλειοψηφικά από τα μέλη του Δ.Σ. κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/09/2017. Για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΠΔΜ Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Πηνελόπη Παπαδοπούλου Γιώργος Πανάρας

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017 18:24