Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 06:59

Tην εξέλιξη της Μετεγκατάστασης Ποντοκώμης αξιολόγησε η ομάδα Συντονισμού υπο τον Π. Πλακεντά

Την Ομάδα Συντονισμού και την Επιτροπή διανομής οικοπέδων για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, κάλεσε σε συνεδρίαση ο Συντονιστής της και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς. Παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη

αξιολογήθηκε η πορεία των διαδικασιών, συζητήθηκαν ορισμένα σημαντικά θέματα και προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες.

Ειδικότερα :

  • Διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος που έγινε από την αρμόδια Επιτροπή διανομής οικοπέδων στα ζητήματα που την αφορούν.
  • Συζητήθηκαν οι πρώτες σκέψεις για τα κριτήρια διανομής των οικοπέδων.
  • Έγινε παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων και των πρώτων συμπερασμάτων από την αρχική αξιολόγηση των Αιτήσεων που κατατέθηκαν.
  • Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης των οικοπέδων και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Την Ομάδα Συντονισμού απασχόλησε επίσης η ακολουθητέα διαδικασία προκειμένου, το ταχύτερο δυνατόν, να ξεκινήσουν οι δικαιούχοι την προετοιμασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώθηκαν ορισμένες σκέψεις.

Συζητήθηκε επιπρόσθετα και το θέμα ύπαρξης συνοχής στο νέο οικισμό.

Για όλα τα παραπάνω θα ενημερωθούν οι κάτοικοι σε συνάντηση, στην Ποντοκώμη, που θα διοργανωθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 07:04