Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018 17:24

Από 30% σε 50% η μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του δήμου Κοζάνης σε Πολύτεκνους άτομα με αναπηρία και στους κατόχους κάρτας αλληλεγγύης για το 2017

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την  738/2017 απόφασή του, ενέκρινε την μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους , άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και απόρους( κάτοχοι κάρτα αλληλεγγύης)  για το έτος 2017

 Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται  μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έναντι τριάντα (30%) για το 2016, για τους πολύτεκνους, για άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και απόρους( κάτοχοι κάρτα αλληλεγγύης)  για το έτος 2017.

 Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη, πρέπει  να καταθέσει από μέχρι και 31 Μαρτίου 2018,  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (γραφείο προσόδων), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας μόνον για τους ΑΜΕΑ
  3. Φωτοαντίγραφα των Αποδείξεων Πληρωμής των Λογαριασμών ΔΕΗ έτους 2017 (μπρος-πίσω σελίδα
  4. Πιστοποιητικό Αναπηρίας ή Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή Κάρτα αλληλεγγύης (σε ισχύ και θεωρημένα για το έτος 2017)
  5. Στην περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου, Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Φωτοαντίγραφο της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)
  6. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου
  7. Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία του Δήμου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018 17:27