Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 16:05

Nέες ημέρες και ώρες τέλεσης πολιτικών γάμων

Με απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4483/2017 , που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Π.∆/τος 391/1982 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/18-06-1982)        «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά µε την

τέλεση των πολιτικών γάµων, τη χορήγηση της άδειας γάµου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών γάµων ή θρησκευτικών γάµων»  ορίζονται τα εξής:  

  1. A) Τόπος τέλεσης των πολιτικών γάµων :

1)για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοζάνης

  • την αίθουσα του Κοβενταρείου Κτιρίου -Κοβεντάρων 1-Κοζάνη)
  • το κεντρικό ∆ηµαρχείο –Πλ.Νίκης

 2) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αιανής:

  • Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιανής

 3) για τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ηµ.Υψηλάντη:

  • Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου

 4) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου:

  • Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας

 5) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελίµειας:

  • Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρόκου

 

Β) Ηµέρες τέλεσης πολιτικών γάµων την Παρασκευή ,το Σάββατο και την Κυριακή

κάθε εβδοµάδας και από ώρα 11.00 – 14.00 την Παρασκευή και από 12.00 -14.00  και

18.00- 20.00  το Σαββατοκύριακο

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 16:08