Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 02 Ιουνίου 2018 10:44

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ - EPICAH

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή

της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG  EUROPE.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με τη συμμετοχή ενός αξιόλογου αριθμού εκπροσώπων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι συμμετέχουν ήδη στο τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων μερών του έργου Epicah.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές στους τομείς της αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς και Φλώρινας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίσθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, η ανάγκη να αναδειχθούν και να προβληθούν οι εν λόγω καλές πρακτικές, οι οποίες αναπτύχθηκαν καταρχάς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακού ή/ και διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά συνεχίζουν να είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες και μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Αναμφισβήτητα, οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη δημιουργήσει ήδη μία νέα αντίληψη αναφορικά με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα.

Τέλος, μέσα από μία πολύ παραγωγική συζήτηση οι συμμετέχοντες συνέβαλαν καθοριστικά στο σχεδιασμό του διήμερου προγράμματος της επικείμενης διακρατικής συνάντησης του έργου Epicah, η οποία θα λάβει χώρα στη Δυτική Μακεδονία στις 5 και 6 Ιουνίου 2018.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Ιουνίου 2018 10:47