Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 11:39

Οι κάτοικοι του Αγ. Δημητρίου ενάντια στην απολιγνιτοποίηση

Τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι φορείς της Δ.Ε. Ελλησπόντου, μετά από συνάντηση που έγινε στις 03/02/2020 στον Άγιο Δημήτριο

με θέμα συζήτησης την "Μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή", αποφάσισαν ομόφωνα και εισηγούνται τις παρακάτω προτάσεις:

1. Συνέχιση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων

2.Εδαφική αποκατάσταση των εδαφών των ορυχείων και επαναπόδoση στην τοπική κοινωνία για αξιοποίηση.

3. Στήριξη με πραγματικά κίνητρα στον Πρωτογενή Τομέα.

4. Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού στην περιοχή μας.

5. Ενημέρωση και εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού στα νέα δεδομένα

6. Στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής και κίνητρα για νέες επιχειρήσεις

7. Δίκαιη κατανομή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης με προτεραιότητα τις    πληττόμενες περιοχές.

8. Επέκταση του Δικτύου Τηλεθέρμανσης

9. Προβολή του Τουριστικού και θρησκευτικού αποθέματος της περιοχής

10. Μετεγκατάσταση Ακρινής.

Τονίζουμε ότι δεν θα δεχτούμε κανένα σχέδιο που θα είναι σε βάρος των λιγνιτικών περιοχών και που δεν θα προβλέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Η. και του ΚΡΑΤΟΥΣ προς τους κατοίκους της περιοχής, που έχουν πληρώσει ακριβά το τίμημα για τον εξηλεκτρισμό της χώρας, και δικαιούνται ένα μέλλον χωρίς ανεργία, περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικό μαρασμό.

 

        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ                           Άγιος Δημήτριος   

              ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ                                    03/02/2020

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 11:42