Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011 15:06

Σε 347 προσλήψεις προχωράει η ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία

DEI_LOGOΣυνολικά τριακόσιες σαράντα επτά (347) θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες της ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ Α.Ε. για τους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, από συνόλου 379 για όλη την χώρα. Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών. Οι ειδικότητες και το πλήθος των ατόμων που θα εργαστούν ανά περιοχή είναι:

  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων έξι (306) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης. Θα προσληφθούν Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων), Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών), Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων, Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων), Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές, Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές, Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων, Δ.Ε. Οδηγοί – Χειριστές Γεωργικών Ελκυστήρων. Πληροφορίες Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630-52284, Νικόλαο Βασιλειάδη τηλ. 24630-52801 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/5222.
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης. Θα προσληφθούν Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων, Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών), Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων), Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων, Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί), Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές, Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές. Πληροφορίες Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, Νικόλαο Βασιλειάδη τηλ. 24630-52801 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Λέσβου (περιοχή Λέσβου/ έδρα, πρακτορείο Καλλονής, υποπρακτορείο Αντισσας, πρακτορείο Λήμνου, υποπρακτορείο Αγίου Ευστρατίου). Θα προσληφθούν Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων, Δ.Ε Υπάλληλοι Γραφείου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22510- 21623.
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας. Θα προσληφθούν ΥΕ Τραπεζοκόμων και ΥΕ Εργατών/τριων. Πληροφορίες κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, τηλ. 2791025158-9 εσ. 31129, κα Τουρνικιώτη Γιαννούλα και κα Δημοπούλου Κων/να, τηλ. 2791025158-9 εσ. 31110.
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α', που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας. Θα προσληφθούν ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χεριστών και ΔΕ Μαγείρων. Πληροφορίες κα Σπυροπούλου Βασιλική  τηλ. 27910 25162  και κο Νικολούλια Γεώργιο τηλ. 27910 22151 εσ. 3265
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο(2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Περιοχής Κατερίνης, που εδρεύει στο Νομό Πιερίας. Θα προσληφθούν ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510-25433.
  • Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Ηρακλείου (περιοχή Ηρακλείου/έδρα, πρακτορείο Αρκαλοχωρίου, πρακτορείο Μοιρών, υποπρακτορείο Χερσονήσου) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα προσληφθούν Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810- 314700.

  

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011 15:15