Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 15:23

Οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και την υποστήριξη της εταιρίας Τεχνοβλαστού INNORA

, έχει
υλοποιήσει μέχρι σήμερα σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνιτών Οχημάτων Υψηλής
Τάσης Κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης του ΦΕΚ
3270/17-05-2023.
Τα προγράμματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στην επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων στη χώρα.
Η ειδικότητα αυτή, μάλιστα, έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο περιζήτητες στην αγορά
εργασίας τα επόμενα χρόνια.
Το ΠΔΜ την 1η Οκτωβρίου 2023 διεξάγει για πρώτη φορά μετά την έκδοση του ΦΕΚ
της παραπάνω Υπουργικής Απόφαση, τις πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης τεχνιτών
οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας Κ1 στην Ελλάδα. Οι επιτυχόντες, σύμφωνα με το ΦΕΚ
3270/17-05-2023, θα είναι οι πρώτοι που θα μπορούν να λάβουν την Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης (ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα) στην
Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 15:25