Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 15:13

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 16-10-2023 και ώρα 15:00 μ.μ, ύστερα από


πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινά η
διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας 2023-2024. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες
καλούνται να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας:
e-mathiteia.minedu.gov.gr, όπου θα βρουν περαιτέρω οδηγίες.
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποτελεί ένα σχήμα μαθητείας που
συνδυάζει την εκπαίδευση στο σχολείο με την κατάρτιση στον εργασιακό χώρο σε
συγκεκριμένη ειδίκευση.
Η μαθητεία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες από δεκαοκτώ (18) ετών και
άνω που είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και
σε κατόχους ισότιμων τίτλων, με στόχο:
 την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
 την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και
 την περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.
Στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
1. κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι
ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες και
2. κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ σε συναφείς ειδικότητες.

Ο/Η μαθητευόμενος/η οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».
Στη σύμβαση της μαθητείας προβλέπεται αμοιβή και η απαιτούμενη για τον/την
μαθητευόμενο/η ασφάλιση. Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από
Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του
μισθολογικού κόστους των μαθητευομένων. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε ποσοστό
95% επί του νόμιμου νομοθετημένου  κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου
εργάτη σε όλη τη διάρκεια προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η χρηματική
επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης περιλαμβάνει μόνο το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους στον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτούν πτυχίο
ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 και έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εισαγωγικές
κατατακτήριες εξετάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην
Περιφερειακή ΔιεύθυνσηΕκπαίδευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 15:15