Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 20:51

1 εκ. ευρώ για την λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τις Αποφάσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027 της συνέχισης λειτουργίας των 2 Κέντρων Διημέρευσης και

Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ που λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 950.400 ευρώ. Πρόκειται για το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ/Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης και για το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ/Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας, με Δικαιούχο το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.  

Με τις αποφάσεις αυτές εξασφαλίζεται η συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των 2 Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, τα οποία χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, μέχρι 31/12/2025.

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες προσδοκώντας να προσφέρουν ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας, ενώ υλοποιούν και δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Τα 2 Κέντρα  Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της Δυτικής Μακεδονίας, από το 2017 που ξεκίνησε η χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 έως σήμερα φιλοξενούν ετησίως περίπου 50 άτομα με αναπηρία

Όπως και κατά την περίοδο 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ έως 31/12/2025 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και Εθνικών Πόρων, μέσω της Προτεραιότητας 4Β - "Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)" του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 20:55