Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 15:18

Άσκηση ετοιμότητας σε πρατήριο της Κοζάνης απο την ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άσκηση ετοιμότητας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 στις 9.30 π.μ. στο πρατήριο Jetoil Χλιάπας FISIKON,

στα Κοίλα Κοζάνης. Η άσκηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διαχείριση έκτακτων συνθηκών. Σύμφωνα με το σενάριο, θα γίνει αντιμετώπιση διαρροής αερίου και πυρκαγιάς στο πρατήριο, κατά τη διάρκεια εργασιών, καθώς και απεγκλωβισμός τραυματισμένου εργαζόμενου, μέλους του συνεργείου.

Σκοπός της άσκησης αυτής, είναι η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού των πρατηρίων στην αντιμετώπιση διαρροής αερίου και πυρκαγιάς, ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων που διατίθενται, καθώς και η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης κατά την εφαρμογή τους.