Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 14 Μαϊος 2024 10:26

Ο απολογισμός της παράταξης ’’Νέας Πρότασης Μηχανικών’’ με επικεφαλής των Νίκο Συλλίρη

Ο δημόσιος απολογισμός πεπραγμένων αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία για την παράταξή μας. Είναι μία ουσιαστική αποτύπωση των δράσεων, που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της θητείας μας

στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ (2019-2024), με κατευθυντήριες αρχές, στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις.

Οι εκλογές του 2019 πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, που ευνοούσε τις συνεργασίες. Εμείς, ανέκαθεν, είμασταν υπέρ των συγκλίσεων. Από την πρώτη στιγμή καταστήσαμε, προς κάθε όλες τις παρατάξεις, σαφείς τις προθέσεις, τους στόχους και τις προτεραιότητές μας. Έτσι προέκυψε η συνεργασία μας με τη Δημοκρατική κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ). 

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ διακρίθηκε όλο αυτό το διάστημα για την ενεργό δράση της, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις, που επηρέασαν θετικά το επάγγελμα του μηχανικού. Πέραν αυτών, από την αρχή της θητείας υπηρετήσαμε με τρόπο συστηματικό μία νέα θεώρηση που αποδίδει στο ΤΕΕ/ΤΔΜ ρόλο παρεμβατικό κατά τρόπο οργανωμένο και αποφασιστικό σε μια σειρά από ζητήματα, που εκ πρώτης δεν ανήκουν στον αυστηρό κύκλο αρμοδιοτήτων του, αλλά που ταυτόχρονα αποτελούν μείζονες προκλήσεις για τους Μηχανικούς και την τοπική Κοινωνία.

Δεν θα διαχωρίσουμε την ευθύνη της «ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» από την ευθύνη της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών. Η ευθύνη είναι ενιαία. Με διαβούλευση, μέσα από διαφανή, αναλογική, έντιμη και καθαρή διαδικασία, με αφετηρία την προγραμματική σύγκλιση προέκυψε η συνεργασία για συνδιοίκηση των δύο παρατάξεων (δεύτερης και τρίτης σε ποσοστό ψήφων). Η πρώτη σε ψήφους παράταξη (Δυναμικό ΤΕΕ) αρνήθηκε να συμμετάσχει στη βάση της πρότασης για συνεργασία, όσον αφορά τη θέση του Προέδρου, την οποία θα καταλάμβανε ο επικεφαλής της κάθε παράταξης για χρονικό διάστημα, ανάλογο με την εκλογική της δύναμη. Διευκρινίζεται ότι για να εκλεγείς Προέδρος πρέπει να είσαι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η πρακτική, γενικά, των συνεργασιών είχε εφαρμοστεί, άτυπα και στο παρελθόν. Επί της ουσίας όμως με τη συγκεκριμένη μορφή, για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και μάλιστα πάνω από το τραπέζι,. 

Συνεπώς, αναλαμβάνουμε τη ευθύνη των πεπραγμένων, στο βαθμό που μας αναλογεί και από οποιαδήποτε θέση υπηρετήσαμε το θεσμό. 

Συμπερασματικά, το πρόσημο της συνεργασίας, μετά το τέλος της θητείας μας, είναι θετικό. 

Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο να προβούμε σε ορισμένες επισημάνσεις, που αφορούν ειδικότερα, στην περίοδο (Ιούλιος 2021 - Οκτώβριος 2022) που Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν ο επικεφαλής της «ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» και αντικατοπτρίζουν το προφίλ και την ειδοποιό διαφορά της Παράταξης μας.

Στη διάρκεια των δέκα έξι (16) του  μηνών προεδρίας μας, επιχειρήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες, που αποσκοπούσαν στην απρόσκοπτη και παραγωγική λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αφενός και στην δημιουργία των σταθερών για τη μετέπειτα πορεία, αφετέρου. Κυρίως δε, να αναδειχθούν οι αντικειμενικές δυνατότητες, οι προτεραιότητες και οι προοπτικές. 

Επιλέγεται η παρουσίασή τριών παραμέτρων, ξεχωριστά, καθώς συνιστούν μια ενότητα με ιδιαίτερη θέση, πέραν της υπόλοιπης διάρθρωσης του απολογιστικού κειμένου.

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.

Υπηρετήσαμε τον θεσμό με σεβασμό και συνέπεια. Λειτουργήσαμε στο καταστατικό πλαίσιο που ορίζει την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ως το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, που συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής, την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, την οικονομική ανάπτυξη. 

Οι συνεδριάσεις της ΔΕ ήταν ανοιχτές και  πραγματοποιούνταν, ανελλιπώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με κάθε δημοσιότητα. Κατά το χρονικό διάστημα 15.07.2021 έως 25.10.2022 πραγματοποιήθηκαν τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις, συνολικά. Αναλυτικά τα θέματα και οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ : 

https://tdm.tee.gr/category/synedriaseis/diikousas-epitropis/page/4/  και

https://tdm.tee.gr/category/synedriaseis/praktika-d-e/page/3 

  1. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ενίσχυση της συλλογικότητας και του κύρους του Τ.Ε.Ε. με προτάσεις και συνεργασίες σ’ όλους τους τομείς και με όλους τους φορείς, που εμπλέκονται στο κεφάλαιο ανάπτυξη, καινοτομία, τεχνογνωσία, δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα πολλαπλασιάσει ποιοτικά και ποσοτικά, αντικειμενικά, τις δυνατότητές του και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και αξιοποίησης των Μηχανικών. 

Η επιτακτική ανάγκη για εξωστρέφεια και διεύρυνση του ρόλου του ΤΕΕ στην κοινωνία, για ν’ αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις των καιρών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του θεσμικού του ρόλου και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας, αποτέλεσε το δικαιολογητικό λόγο πραγματοποίησης σειράς επαφών με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βουλευτές, υπηρεσιακούς παράγοντες, φορείς και συλλόγους. Επισημαίνεται ειδικότερα η γόνιμη συνεργασία με τα όμορα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ (Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βόλου)

Στην κατεύθυνση αυτή και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, πραγματοποιήθηκε, σειρά επαφών με εξειδικευμένη κάθε φορά  θεματολογία και στόχευση.  

(ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τα σχετικά ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, που είδαν το φως της δημοσιότητας http://neaprotasi.blogspot.com/2024/05/toy-httpstdm.html#more ).

  1. ΣΥΓΚΥΡΙΑ 

Οι εκλογές του 2019 συνέπεσαν με την παγκόσμια οικονομική κρίση, μια περίοδο που ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών μαστίζονταν από πολλά διαχρονικά, θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα. Αυτό το γεγονός δημιουργούσε, εκ των πραγμάτων, μεγαλύτερη σύγχυση σ’ όλο το εύρος του τεχνικού κόσμου της χώρας.

Η μαζική ανεργία, η υποαπασχόληση και οι χαμηλές αποδοχές διαχρονικά και ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, συνιστά μια τεράστια πληγή και τροχοπέδη. Η ανεργία σε μια κοινωνία, ούτως ή άλλως, απαξιώνει το ανθρώπινο δυναμικό, προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Η υπεράσπιση του επαγγέλματος και η αξιοπρεπής ένταξη των νέων συναδέλφων στο επάγγελμα, εξασφαλίζοντας προοπτικές εργασίας με δίκαιες αποδοχές και προϋποθέσεις, είναι μείζον θέμα. Η υποβάθμιση του ρόλου του νέου μηχανικού αποτελεί το «δούρειο ίππο» για τη συνολική διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Η επιστροφή “brain gain” των συναδέλφων που έφυγαν στο εξωτερικό “brain drain” αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τα επόμενα χρόνια. Επιβάλλεται να μπει «φρένο» στη φυγή νέων μηχανικών και ένα μέρος των ξενιτεμένων να επαναπατριστεί. Αυτό απαιτεί βελτίωση της εθνικής οικονομίας, που θα εξασφαλίσει, προοπτικές εργασίας και αποκατάστασης. Δεν είναι ωστόσο μόνο οι οικονομικές προϋποθέσεις, που θα κάνουν τους ξενιτεμένους να επιστρέψουν. Η επιστροφή προϋποθέτει ένα ουσιαστικό αξιακό και θεσμικό πλαίσιο, που θα το διαπερνούν, οριζοντίως και καθέτως, οι λέξεις κλειδιά: εμπιστοσύνη, αξιοκρατία, προκοπή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είμαστε ικανοποιημένοι για τα όσα έχουμε καταφέρει, πρώτη φορά από θέση ευθύνης. 

Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε και αξίζουμε πολύ περισσότερα. 

Στις παρατάξεις που αρθρώνουν τον προεκλογικό αντιπολιτευτικό τους λόγο μηδενίζοντας και ισοπεδώνοντας το έργο της απερχόμενης «συνδιοίκησης» και δυσφημίζοντας τον ρόλο του φορέα, απαντάμε:

  • Το Περιφερειακό Τμήμα διοικείται από την 9μελή ΔΕ. Όταν, λοιπόν, μέλη της ΔΕ  που συμμετέχουν ισότιμα στις δημόσιες συνεδριάσεις και στη λήψη αποφάσεων του οργάνου, τα οποία σήμερα διεκδικούν την επανεκλογή τους, μηδενίζουν το έργο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αποτελεί για μας, αν μη τι άλλο, μια ενδιαφέρουσα δημόσια αυτοκριτική.
  • Η μη συμμετοχή, η απραξία, η αφ’ υψηλού και εκ του ασφαλούς κριτική, αποδεικνύει ότι: ή δεν γνωρίζουν τη λειτουργία της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ ή σκοπίμως  και ιδιοτελώς το αποσιωπούν ή δεν συμμετείχαν, συνειδητά, στις συνεδριάσεις του οργάνου, ακυρώνοντας, στην πράξη, τον ενεργό θεσμικό-αντιπολιτευτικό τους ρόλο. Και στις τρεις περιπτώσεις είναι υπόλογοι και η ό,ποια ευθύνη πρέπει να αναζητηθεί στα πρόσωπα και στους κόλπους των παρατάξεων που υιοθετούν μια τέτοια στάση.
  • Τα προβλήματα και οι προκλήσεις του κλάδου είναι σοβαρά και πολυάριθμα. Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί μια ευκαιρία για το ΤΕΕ/ΤΔΜ, που δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να μη χαθεί. 
  • Θέλουμε ένα ΤΕΕ/ΤΔΜ, αυτόνομο, ανοιχτό στην Κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις.
  • Διεκδικούμε ένα ΤΕΕ/ΤΔΜ  των Μηχανικών, που: Εξελίσσεται και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή του. Αντιστέκεται, Παρεμβαίνει, Ανατρέπει δεδομένα, προτείνει Λύσεις, Προστατεύει το επάγγελμα, Υπερασπίζεται τους νέους συναδέλφους, Βελτιώνει την καθημερινότητα της ζωής όλων των Μηχανικών, Παλεύει για αξιοπρεπείς αμοιβές και συντάξεις, Δημιουργεί διεξόδους και προοπτικές, Αγωνίζεται για την αντίστροφη μέτρηση στη φυγή νέων μηχανικών και τον επαναπατρισμό τους. 

Παραμένουμε στις επάλξεις, δίπλα στους συναδέλφους, που αγωνιούν, μοχθούν, που επιμένουν, που προσφέρουν στην κοινωνία, που κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Να δώσουν μαζικό και ηχηρό παρόν στις εκλογές.

Η «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», δηλώνει Παρούσα και Μάχιμη.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Για τη «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ο Επικεφαλής

 

Νίκος Συλλίρης