Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 16:22

Προτάσεις του ΤΕΕ για την ελάφρυνση των νοικοκυριών απο το πετρέλαιο θέρμανσης

tee«Η Δυτική Μακεδονία είναι η ψυχρότερη περιοχή της Ελλάδας και για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη θέρμανσης των κατοικιών για 7 – 8 μήνες το έτος, κάτι που δεν ισχύει για καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί την μοναδική γεωγραφική ενότητα της χώρας που εντάχθηκε στο σύνολό της στην δυσμενέστερη κλιματική ζώνη Δ,

με βάση τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η κατά μέσο όρο ενεργειακή κατανάλωση οποιουδήποτε κτιρίου που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την κατανάλωση ενέργειας ενός ίδιου κτιρίου με παρόμοιες συνθήκες χρήσης και σε παρόμοιες συνθήκες δομημένου περιβάλλοντος, που όμως βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής – Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα κλιματολογικά δεδομένα

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης,  που κυμαίνεται περί του 1,0€/lt, τότε η συνολική ετήσια δαπάνη θέρμανσης των τυπικών νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, με χρήση πετρελαίου θέρμανσης, διαμορφώνεται για την φετινή περίοδο αντίστοιχα ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (€/έτος)

Θερμομονωμένη μονοκατοικία 100 – 120m2

2000 - 3000

Αμόνωτη μονοκατοικία 100 – 120m2

3500 - 5500

Διαμέρισμα 90m2 σε θερμομονωμένη πολυκατοικία 4 – 6 διαμερισμάτων

1000 - 1800

Διαμέρισμα 90m2 σε αμόνωτη πολυκατοικία 4 – 6 διαμερισμάτων

1650 - 2800

Σύμφωνα με τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας [4][5], όταν ένα νοικοκυριό δαπανά περισσότερο του 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, θεωρείται ότι πλήττεται από την ενεργειακή φτώχεια. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτό είναι αφενός τα χαμηλά εισοδήματα, αφετέρου οι υψηλές τιμές καυσίμων και ηλεκτρικού, όπως και η ανεπαρκής ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων.

Εάν ληφθεί υπόψη και μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό, 700€/έτος, προκύπτει με βάση και τα προηγούμενα ότι τα περισσότερα νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 60.000€/έτος (!!!) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ενεργειακά φτωχά.

 Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται:
• Μείωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης για διάστημα εύλογο που θα επιτρέψει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
• Επιστροφή της διαφοράς του φόρου μεταξύ πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης για τις επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης.
• Θέσπιση κριτηρίων στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ", με γεωγραφικό – κλιματολογικό προσδιορισμό σε αναλογία με τις κλιματολογικές ζώνες του ΚΕΝΑΚ, με αναθεώρηση του περιορισμού παλαιότητας και των εισοδηματικών περιορισμών.
• Οικονομική ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
• Θέσπιση κριτηρίου ενεργειακής φτώχειας στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
• Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης να αποτελεί ξεχωριστό ταμείο σε κάθε περιφέρεια, με σκοπό τη συμμετοχή του σε "καλάθι" κεφαλαίων που θα χρηματοδοτούν - υποστηρίζουν - δράσεις διαχείρισης - εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, όπως είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων
• Να δοθούν ισχυρά κίνητρα καθώς και να προωθηθούν δράσεις υποκατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης, ως βασικού καυσίμου θέρμανσης κτιρίων, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως pellets, ηλιακά, δασική βιομάζα, αβαθή γεωθερμία, κλπ, σε επίπεδο κτιρίου ή, μέσω δικτύων περιφερειακής θέρμανσης, σε επίπεδο γειτονιάς ή οικισμού

Περισσότερα για την πρόταση του ΤΕΕ πατηστε κλικ εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 16:32